Tuổi trẻ Phường 1 chung tay xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị

   Trong năm qua công tác giáo dục, chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ rất quan trọng của tổ chức Đoàn; Ban chấp hành đoàn phường 1, thị xã Cai Lậy thường xuyên tuyên truyền, kế hoạch, Nghị quyết của Đoàn các cấp, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước; 6 bài học lý luận chính trị, Điều lệ Đoàn.

          Cùng triển khai Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tiền Giang về “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2014 - 2020”, tuyệt đại đa số cán bộ Đoàn, Hội và Đoàn viên thanh niên trong phường 1 đều nhận thức rõ nội dung, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc triển khai, thực hiện Đề án, xem đây là cơ hội để củng cố lại tổ chức Đoàn, chấn chỉnh tác phong lề lối làm việc, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên; qua đó 100% cán bộ Đoàn đều cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch; đồng thời cũng phát động xây dựng hình mẫu người thanh niên theo các tiêu chuẩn do ban Bí thư Trung ương Đoàn phát động.

   Quán triệt Chỉ thị 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư TW Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”, Ban chấp hành Đoàn phường 1 cũng đã tuyên truyền sâu rộng đến Đoàn viên, hội viên và các chi đoàn trực thuộc, tăng cường giáo dục truyền thống, nâng cao trách nhiệm của cán bộ Đoàn trong việc thực hiện vụ chính trị, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, giáo dục của Đoàn thông qua các hoạt động thực tiễn ở địa phương. Qua đó phát hiện, tôn vinh, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của Đoàn viên thanh niên. Thực hiện đạt hiệu quả phong trào thanh niên xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ Tổ quốc và Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, trọng tâm là đẩy mạnh thực hiện cuộc cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, và Tuổi trẻ phường 1 thị xã Cai Lậy chung sức xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị, gắn với việc đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chỉ thị số 01-CT/TW của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác cán bộ Đoàn”, đã tuyên truyền được 139 cuộc có trên 2.800 Đoàn viên, Hội viên và thanh thiếu niên tham gia sinh hoạt học tập. Qua tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng góp phần nâng cao phẩm chất, đạo đức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ Đoàn viên, đồng thời cũng có những giải pháp cụ thể để giải quyết những vướng mắc, khó khăn và nhất là củng cố lòng tin của cán bộ, đoàn viên, thanh niên vào sự lãnh đạo của Đảng, Đoàn.

          Do làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, chính trị, tư tưởng cùng với cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, nên tuổi trẻ phường 1 đã  chung sức cùng với chính quyền địa phương xây dựng và ra mắt phường đạt chuẩn văn minh đô thị vào thời điểm cuối năm 2016, bên cạnh đó nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được tổ chức, đã góp phần động viên, khích lệ thanh, thiếu nhi thi đua học tập, công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ./.

                                                          Tạ Minh Phong

Thống kê truy cập
  • Đang online: 57
  • Hôm nay: 118
  • Trong tuần: 3455
  • Tất cả: 1494785

 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ CAI LẬY
Đơn vị chủ quản: UBND thị xã Cai Lậy
Đường 30/4, Phường 1, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
Mail: txcailay.banbientapttdt@tiengiang.gov.vn