Mặt trận Tổ quốc thị xã Cai Lậy triển khai nhiệm vụ trọng tâm 2017
 Ngày 23/02/2017, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Cai Lậy tổ chức hội nghị triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác mặt trận năm 2017.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2016, Mặt trận Tổ quốc thị xã xây dựng chương trình, kế hoạch nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2017, với những nhiệm vụ trọng tâm: tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tập trung triển khai đi vào chiều sâu cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Vận động nhân dân tham gia và thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước như: Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; quỹ “Vì người nghèo”.. chương trình phối hợp thực hiện “Toàn dân tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông”; chương trình phối hợp bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tổ chức thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; Phối hợp thực hiện chương trình chăm sóc sức khoẻ nhân dân; Hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên Việt Nam. Tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc từ thị xã đến cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.

                                                                              Hải Vân

Thống kê truy cập
  • Đang online: 27
  • Hôm nay: 513
  • Trong tuần: 3716
  • Tất cả: 1493304

 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ CAI LẬY
Đơn vị chủ quản: UBND thị xã Cai Lậy
Đường 30/4, Phường 1, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
Mail: txcailay.banbientapttdt@tiengiang.gov.vn