TX Cai Lậy triển khai các văn bản Luật
 Ngày 28/02/2017, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thị xã Cai Lậy tổ chức triển khai Luật trưng cầu ý dân, Luật an toàn thông tin mạng và Nghị định số 96/2016/NĐ – CP của Chính phủ, quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Trên 100 đại biểu đại diện thường trực Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân  – Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  thị xã, lãnh đạo Văn phòng Thị ủy, các ban khối Đảng, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã Cai Lậy và các xã - phường tham dự.

Ảnh các đại biểu nghe triển khai văn bản Luật

        Luật trưng cầu ý dân được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25/11/2015 gồm:  8 Chương, 52 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2016. Luật an toàn thông tin mạng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 19/11/2015 gồm:  VIII Chương 54 Điều, có hiệu lực thi hành từ 1/7/2016. Nghị định số 96 của Chính phủ, quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện gồm: 7 Chương, 53 Điều,  có hiệu lực thi hành từ 1/7/2016. Đây là những văn bản quy phạm pháp luật quan trọng, sẽ được triển khai sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, góp phần đưa pháp luật đi vào cuộc sống./..

                                                      Nguyễn Bảy 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 95
  • Trong tuần: 6871
  • Tất cả: 1482996

 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ CAI LẬY
Đơn vị chủ quản: UBND thị xã Cai Lậy
Đường 30/4, Phường 1, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
Mail: txcailay.banbientapttdt@tiengiang.gov.vn