Xã Mỹ Hạnh Trung – Ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện công tác thi hành án dân sự
  Chi cục thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy kết hợp UBND xã Mỹ Hạnh Trung vừa tổ chức lễ ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện công tác thi hành án dân sự trên địa bàn xã Mỹ Hạnh Trung năm 2017.

Ảnh: Đại diện Chi chục THADS thị xã Cai Lậy và Chủ tịch UBND xã Mỹ Hạnh Trung đang ký kết

          Nội dung kế hoạch gồm: Công tác triển khai các văn bản pháp luật về thi hành án dân sự, công tác thi hành án dân sự trên địa bàn xã Mỹ Hạnh Trung, đẩy mạnh công tác phối hợp các ngành liên quan, tuyền truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm các qui định của Luật thi hành án dân sự, thành lập các tổ và phân công từng tổ viên thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được giao, đảm bảo 100% hồ sơ thi hành án trên địa bàn xã Mỹ Hạnh Trung được xác minh, xử lý đúng qui định của pháp luật. Việc ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện công tác thi hành án dân sự trên địa bàn xã Mỹ Hạnh Trung, nhằm đảm bảo thực hiện nghiêm chỉnh Luật thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, tăng cường thực hiện có hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng công tác thi hành án dân sự trên địa bàn xã Mỹ Hạnh Trung nói riêng và thị xã Cai Lậy nói chung.

Được biết, xã Mỹ Hạnh Trung được Chi cục thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy chọn làm xã điểm đầu tiên, tổ chức lễ ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện công tác thi hành án dân sự, mô hình này hoạt động hiệu quả sẽ được triển khai và nhân rộng ra các địa phương khác trên địa bàn thị xã Cai Lậy, góp phần đưa hiệu lực pháp luật thi hành án dân sự đi vào cuộc sống./..

                                                                 Nguyễn Bảy 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 55
  • Hôm nay: 560
  • Trong tuần: 3763
  • Tất cả: 1493351

 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ CAI LẬY
Đơn vị chủ quản: UBND thị xã Cai Lậy
Đường 30/4, Phường 1, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
Mail: txcailay.banbientapttdt@tiengiang.gov.vn