Khai giảng lớp đảng viên mới đợt I năm 2017

  Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã Cai Lậy kết hợp các Ban xây dựng Đảng, các Chi, Đảng bộ trực thuộc Thị ủy Cai Lậy tổ chức lễ khai giảng lớp đảng viên mới đợt I năm 2017.

          Trong 5 ngày, 113 học viên là những đảng viên mới kếp nạp từ các Chi, Đảng bộ trực thuộc Thị ủy Cai Lậy học tập 10 chuyên đề gồm: Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, quản lý tài nguyên – bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập Quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Ảnh học viên dự khai giảng lớp đảng viên mới

Qua học tập, giúp các học viên nâng cao nhận thức chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, xứng đáng trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Sau lớp học, các học viên sẽ được kiểm tra viết bài thu hoạch, học viên đạt yều cầu được cấp giấy chứng nhận và chính thức trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam./.. 

                                                          Nguyễn Bảy 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 60
  • Hôm nay: 121
  • Trong tuần: 3458
  • Tất cả: 1494788

 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ CAI LẬY
Đơn vị chủ quản: UBND thị xã Cai Lậy
Đường 30/4, Phường 1, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
Mail: txcailay.banbientapttdt@tiengiang.gov.vn