Phường Nhị Mỹ thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ

Thời gian qua, bằng nhiều giải pháp và sự phối hợp đồng bộ, phường Nhị Mỹ đã đạt được nhiều kết quả trong công tác phổ cập giáo dục (PCGD) - xóa mù chữ (XMC) với mục tiêu góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy và học, nâng cao mặt bằng dân trí.

Nhị Mỹ là phường nằm phía Đông của thị xã Cai Lậy có diện tích trên 530 ha với 1.349 hộ và 4.999 nhân khẩu, nhân dân sống chủ yếu bằng nghề nông và chăn nuôi.  Xác định  PCGD – XMC là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước hướng tới mục tiêu “Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài”, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, hàng năm, phường Nhị Mỹ đều tích cực triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm duy trì và nâng cao chất lượng PCGD ở tất cả các bậc học. Đối với mỗi bậc học, Ban chỉ đạo PCGD phường đều có xây dựng kế hoạch cụ thể trong quá trình triển khai công tác PCGD. Ở bậc mầm non, phường  chú trọng công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, gia đình và cộng đồng về chủ trương, mục đích, ý nghĩa của công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Ban chỉ đạo PCGD phường hướng dẫn các trường rà soát cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, trẻ em của đơn vị đối chiếu với các tiêu chuẩn, điều kiện quy định theo Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 3 năm 2016 Quy định về điều kiện đảm bảo và nội dung, qui trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ để đầu tư hoàn thành phổ cập của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Từ đó, trường Mầm non chú trọng các giải pháp huy động số lượng, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ; ưu tiên các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu của công tác phổ cập, bố trí giáo viên đủ theo quy định của Điều lệ trường mầm non, đáp ứng yêu cầu về chất lượng của các lớp mẫu giáo 5 tuổi. Từ năm học 2014 - 2015 đến nay, phường đã thực hiện các biện pháp huy động trẻ cùng với thực hiện tốt chế độ chính sách về hỗ trợ chi phí học tập, chế độ miễn giảm, hỗ trợ tiền ăn cho trẻ 5 tuổi... Do đó, duy trì tốt tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi đến  lớp mầm non đều đạt 100% và được học 2 buổi/ngày theo chương trình giáo dục mầm non mới. Bên cạnh đó, 100% giáo viên đạt trình độ trên chuẩn và được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định hiện hành. Trường được cấp trên công nhận xanh – sạch – đẹp. Nhờ đó, công tác PCGD cho trẻ 5 tuổi của phường Nhị Mỹ đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi thời điểm tháng 9/2016.

 

Ảnh: Một tiết học theo mô hình trường học mới ở trường tiểu học Nhị Mỹ

Ở bậc tiểu học, PCGD đúng độ tuổi là nhiệm vụ đồng hành và xuyên suốt. Trên cơ sở kết quả đạt được từ những năm trước, phường tiếp tục duy trì kết quả đã đạt được, từng bước khắc phục những hạn chế, yếu kém, chỉ đạo thực hiện tốt công tác huy động học sinh ra lớp, tổ chức tốt việc dạy học nâng cao chất lượng học tập và đảm bảo chất lượng thực chất công tác phổ cập giáo dục tiểu học trên địa bàn phường. Kết quả, năm học 2016 – 2017 số trẻ 6 tuổi vào học lớp 1 đạt 100%; số trẻ 6 - 14 tuổi đang học và hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%; số trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt 91,7.0%; số trẻ 11-14 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%.

Với nhiều biện pháp được triển khai đồng bộ, công tác phổ cập giáo dục ở bậc THCS của phường Nhị Mỹ luôn đạt kết quả cao. Hàng năm, phường Nhị Mỹ đều được công nhận đạt tiêu chuẩn phổ cập giáo dục. Đến nay, các tiêu chuẩn luôn được giữ vững và nâng cao. Năm 2016, các chỉ số chung của phường đều vượt các tiêu chí theo quy định chuẩn phổ cập của Bộ GD&ĐT. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 100%; tỷ lệ thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến hết 18   tốt nghiệp THCS là 95%. Bên cạnh đó, có 176 thanh thiếu niên độ tuổi từ 15 đến hết 18  đang theo học chương trình giáo dục phổ thông hoặc giáo dục thường xuyên bậc trung học phổ thông hoặc giáo dục chuyên nghiệp  đạt tỉ lệ 79%.

Cùng với việc nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, công tác xóa mù chữ cho mọi đối tượng người dân cũng được phường đặc biệt chú trọng. Trung tâm học tập cộng đồng là  thiết chế quan trọng tạo cơ hội cho mọi tầng lớp nhân dân có cơ hội tham gia học tập suốt đời. Với hệ thống mạng lưới cơ sở giáo dục thường xuyên đầy đủ và đa dạng, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho mọi đối tượng người dân xóa mù chữ, cập nhật thêm kiến thức phục vụ đời sống hàng ngày. Từ năm 2014 đến nay, trên địa bàn phường, tỷ lệ biết chữ trong độ tuổi từ 15 đến 35 đạt 100% số người trong độ tuổi.

Tin rằng, với những kết quả tích cực đã đạt được, công tác PCGD và XMC của phường Nhị Mỹ sẽ tiếp tục được duy trì và phát huy trong những năm tiếp theo./.

Lê Quang Huy

Thống kê truy cập
  • Đang online: 61
  • Hôm nay: 122
  • Trong tuần: 3459
  • Tất cả: 1494789

 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ CAI LẬY
Đơn vị chủ quản: UBND thị xã Cai Lậy
Đường 30/4, Phường 1, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
Mail: txcailay.banbientapttdt@tiengiang.gov.vn