Học tập và làm theo Bác ở xã Nông thôn mới Mỹ Phước Tây
Qua triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng bộ xã Mỹ Phước Tây, thị xã Cai Lậy xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân, là nhiệm vụ chính trị giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, tập trung triển khai thực hiện bằng những việc làm thiết thực, gần gũi với đời sống, sinh hoạt hằng ngày của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương và xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2016.

          Với mục tiêu làm cho toàn Đảng, toàn dân nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí minh, xã Mỹ Phước Tây triển khai học tập tốt các chuyên  đề theo qui định, hàng năm có 100% cán bộ, đảng viên tham  gia học tập, sau học tập có tổ chức thảo luận, viết thu hoạch. Tổ chức tuyên truyền 228 cuộc cho hơn 6.500 lượt đoàn viên, hội viên và nhân dân. Qua học tập có 84% cán bộ, đảng viên tiến hành viết thu hoạch, xây dựng phương hướng bản thân rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống theo gương Bác. Hàng năm các Chi bộ thực hiện tốt việc đăng ký thi đua, xây dựng các chuẩn mực đạo đức theo tấm gương chủ tịch Hồ Chí Minh.

Qua đó, tập thể và cá nhân cán bộ, đảng viên mạnh dạn nhìn nhận những thiếu sót khuyết điểm, ra sức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, đoàn kết nội bộ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Hàng năm có 94,2% Chi bộ đảng đạt trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ và có 98% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ trở lên. Năm 2011 xã có 1 Chi bộ hoạt động yếu kém và 3 đảng viên nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo. Từ năm 2012 đến nay không có Chi bộ yếu kém và đảng viên vi phạm kỷ luật. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, các Chi bộ chủ động rà soát lại các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được xây dựng trước đây để bổ sung cho phù hợp với nhiệm vụ và tình hình thực tế. Cụ thể hóa các chuẩn mực đạo đức gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW 4 khoá XI “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và quy định về những điều đảng viên không được làm, để cán bộ đảng viên đăng ký phấn đấu thực hiện kết hợp với sự giám sát của Chi, Đảng uỷ.

Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương ở hầu hết các Chi bộ và các đoàn thể quần chúng từng bước đi vào nề nếp, lan tỏa trong các tầng lớn nhân dân. Đa số cá nhân, tập thể và cán bộ chủ chốt nêu cao ý thức, xác định rõ trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Việc sửa đổi lề lối làm việc theo hướng nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực như: tiết kiệm điện, điện thoại, văn phòng phẩm…dần dần trở thành thói quen.

Bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, các Chi bộ đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt của Chi bộ, cơ quan, công đoàn, chi đoàn…gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các chương trình, kế hoạch, phong trào thi đua đang được triển khai thực hiện và gắn với chức trách nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên. Điển hình như: hội Cựu chiến binh có phòng trào lập bàn thờ treo ảnh Bác và tổ chức lễ giỗ Bác. Hội phụ nữ với mô hình hũ gạo tình thương, nuôi heo đất, tiết kiệm điện. Đoàn thanh niên gắn với các công trình thanh niên. Hội nông dân với mô hình góp vốn xoay vòng bằng xi-măng, cánh đồng mẫu lớn…nhân dân tích cực hiến gần 10.000 m2 xây dựng đường giao thông nông thôn, trong đó có ông Lê Văn Hiền và ông Nguyền Văn Hoài - hội viên CCB hiến từ 420 - 480 m2 đất.

Qua học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh xã Mỹ Phước Tây đề nghị thị xã khen 01 tập thể và 01 cá nhân. Việc bình xét tập thể cá nhân có thành tích tốt biểu dương khen thưởng được tổ chức dân chủ, đúng qui trình, tập thể và cá nhân được biểu dương khen thưởng thật sự là những gương điển hình xuất sắc, có những việc làm thiết thực, hiệu quả trong việc làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác./.

                                                                             Thảo Quyên
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 72
  • Trong tuần: 3409
  • Tất cả: 1494739

 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ CAI LẬY
Đơn vị chủ quản: UBND thị xã Cai Lậy
Đường 30/4, Phường 1, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
Mail: txcailay.banbientapttdt@tiengiang.gov.vn