Hội phụ nữ thị xã Cai Lậy đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
   Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục “Đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”. Các cấp hội phụ nữ thị xã Cai Lậy triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả đáng phẩn khởi.

Ảnh: Mô hình may túi sách của Hội phụ nữ xã Mỹ Hạnh Trung

Thông qua nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng như: tuyên truyền miệng, hái hoa dân chủ, hội thi, văn nghệ…cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực tham gia học tập gắn với phong trào thi đua gương mẫu rèn luyện theo các phẩm chất đạo đức: “ Tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang”, kể những câu chuyện về Bác Hồ những bài viết hay về đạo đức cách mạng. Hội phụ nữ thị xã và cơ sở đăng ký làm theo các phần việc gắn với nhiệm vụ công tác hội. Cuối năm tổ chức đánh giá, biểu dương nhân rộng các điển hình làm tốt. Việc tuyên truyền còn gắn với Nghị quyết hội nghị TW lần thứ 4, khóa XI “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, có 100 % cán bộ, hội viên xây dựng qui chế nêu gương. Năm 2014, hội tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình thực hành tiết kiệm như: nuôi heo đất có 57 tổ với 1.190 hội viên, số tiền tiết kiệm trên 61 triệu đồng, hủ gạo tình thương có 33 tổ với 728 thành viên, số gạo góp 1.899 kg, giúp 125 hội viên, mô hình tiết kiệm điện, nước sử dụng thu hút trên 3.300 hội viên tham gia. Qua đó tiết kiệm 35.875 KW điện, 14.762 m2 nước. Sáu tháng đầu năm 2015, hội tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình thực hành tiết kiệm như: nuôi heo đất cớ 8 tổ với 1.894 hội viên, hủ gạo tình thương 29 tổ với 719 thành viên, tiết kiệm thi đua Ái Quốc 5.000 đồng có 3 tổ, tiết kiệm được 4.150.000 đồng, giúp 2 chị số tiền 3 triệu đồng.

Thực hiện tốt đề án tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình “ 5 không, 3 sạch”, trong đó tập trung vận động, hướng dẫn hỗ trợ các đối tượng phụ nữ thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ. Qua đó xây dựng 1 câu lạc bộ phụ nữ “ Tứ đức” xã Phú Quý, có 30 hội viên, duy trì sinh hoạt 17 câu lạc bộ “ Gia đình phát triển bền vững”, với 80 hội viên sinh hoạt  định kỳ hàng tháng, lồng ghép nội dung tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ. Vai trò, vị trí của người phụ nữ trong gia đình và xã hội. Ngoài ra, hội còn duy trì, nâng chất hoạt động mô hình tạo việc làm, xây dựng các mô hình mới như: 1 tổ liên kết sản xuất kinh doanh, 10 tổ may túi xách ở xã Mỹ Hạnh Trung, Mỹ Phước Tây, có 510 thành viên, 3 tổ đan đác xã Phú Quí, có 61 thành viên. Nâng chất hoạt động 14 tổ may túi xách, đan đác, xếp giỏ và làm bánh ở các xã Phú Quý, Nhị Quý, Tân Hội, Tân Phú và Mỹ Phước Tây có 1.421 thành viên. Tiết kiệm tại gia đình với nhiều hình thức như: nuôi heo đất tại hộ gia đình có 78 tổ, tiết kiệm tập thể có 29 hủ gạo tình thương. Mô hình đi họp đúng giờ có 4 tổ với 66 thành viên, tăng năng suất lao động ở 16 chi, tổ hội. Ngoài ra hội còn xây dựng các mô hình khác như: sửa đổi lề lối làm việc, đi họp đúng giờ của xã Thanh Hòa. Mô hình tiết kiệm điện, nước của Phường 4. Tiết kiệm trong cơ quan mô hình học tập gắn với làm theo như: tiết kiệm điện, điện thoại, văn phòng phẩm…tiết kiệm thời gian, đảm bảo thời gian làm việc, tiếp xúc, ứng xử, thái độ phong cách gần gũi, tôn trọng kết hợp tiết kiệm trong chi tiêu tập thể và cá nhân. Nhiều hoạt động mang tính sáng tạo như: giao lưu văn nghệ, đàn ca tài từ, trò chơi dân gian…tập trung quản lý và khai thác có hiệu quả các nguồn vốn như: vốn vận động Trung ương hội, vốn ngân hàng chính sách xã hội, vốn vì quê hương, quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, vốn tín dụng tiết kiệm, vốn xoay vòng và tiết kiệm mùa xuân huy động trên 7,4 tỷ đồng, giúp 1.882 lượt hội viên có vốn sản xuất phát triển kinh tế gia đình.

Cùng với việc thực hành tiết kiệm, các xã-phường còn vận động hội viên thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, gắn với phong trào thực hành tiết kiệm theo gương Bác.

Qua 4 năm thực hiện hội giới thiệu và biểu dương 91 điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước. Đặc biệt là những gương phũ nữ học tập và là theo Bác, thực hiện cuộc vận động gia đình “ 5 không, 3 sạch”. Nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo như: mô hình tổ phụ nữ giúp nhau giảm nghèo, vận động hiến đất làm đường. Qua đó nêu gương người thật, việc thật trên các phương tiện thông tin đại chúng, đề nghị cấp trên khen thường 5 tập thể và 45 cá nhân thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Thông qua cuộc vận động xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương người tốt, việc tốt. Đa số cán bộ, hội viên xem việc phát động là sự lựa chọn phù hợp và các chủ đề học tập tấm gương của Bác có tác động tích cực đến việc rèn luyện, sửa đổi tác phong, lề lối làm việc, xây dựng nội bộ đòan kết, nâng cao trách nhiệm cá nhân hòan thành tốt nhiệm vụ, xây dựng nền tảng gia đình và xã hội.

Có thể nói cuộc vận động đã góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực trong xã hội và xây dựng tổ chức hội vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội phụ nữ tòan quốc lần thứ XII và Nghị quyết đại hội Đảng bộ thị xã Cai Lậy. Đây là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, ngày càng đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa trong cộng đồng, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia./.

                                                                              Thảo Quyên

Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 67
  • Trong tuần: 3404
  • Tất cả: 1494734

 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ CAI LẬY
Đơn vị chủ quản: UBND thị xã Cai Lậy
Đường 30/4, Phường 1, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
Mail: txcailay.banbientapttdt@tiengiang.gov.vn