Đảng bộ thị xã Cai Lậy với việc học tập và làm theo Bác
    Qua triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng bộ thị xã Cai Lậy xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và nhân dân, là giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả bằng những việc làm thiết thực, gần gũi với đời sống, sinh hoạt hàng ngày của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Ảnh: Khu vườn tình thương xã Thanh Hòa

Với mục tiêu làm cho toàn Đảng, toàn dân nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ Thị ủy Cai Lậy ban hành kế hoạch thực hiện đồng thời chỉ đạo Ban Tuyên giáo xây dựng các văn bản hướng dẫn triển khai học tập chuyên đề năm 2014 “ Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”, tổ chức sinh hoạt di chúc của Bác và chuyên đề năm 2015 “ Trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”. Trên cơ sở đó các Chi, Đảng bộ trực thuộc, Mặt trận và các đòan thể tổ chức cho cán bộ, đảng viên, đòan viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân học tập nội dung các chuyên đề và các tác phẩm của Bác, trên 99% cán bộ, đảng viên tham gia học tập.

Qua học tập 100% cán bộ, đảng viên đăng ký việc làm theo, rèn luyện đạo đức, lối sống, nếp sống trong sạch, lành mạnh, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Tổ chức cơ sở đảng, cơ quan xây dựng chuẩn mực với nội dung phù hợp tình hình thực tế địa phương, nhắc nhở cán bộ, đảng viên công nhân viên chức tự giác thực hiện các chuẩn mực đạo đức theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, tập thể và cá nhân cán bộ, đảng viên mạnh dạn nhìn nhận những thiếu sót, khuyết điểm, ra sức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, đoàn kết tốt nội bộ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Hàng năm có trên 85% cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trên 98% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, các Chi, Đảng bộ cơ sở chủ động rà soát các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được xây dựng để bổ sung phù hợp với nhiệm vụ và tình hình thực tế.

Cụ thể hóa các chuẩn mực đạo đức gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI)  “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và quy định về những điều đảng viên không được làm, để cán bộ, đảng viên đăng ký phấn đấu thực hiện kết hợp với sự giám sát của Chi ủy, Đảng ủy cơ sở.

Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương ở hầu hết các Chi, Đảng bộ cơ sở và các đoàn thể quần chúng từng bước đi vào nề nếp, lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân. Đa số cá nhân, tập thể và cán bộ chủ chốt nêu cao ý thức, xác định rõ trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Việc sửa đổi lề lối làm việc theo hướng nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực như tiết kiệm điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng xe… dần dần trở thành thói quen.

Bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, các Chi, Đảng bộ đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt của Chi bộ, cơ quan, công đoàn, chi đoàn… gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các chương trình, kế hoạch, phong trào thi đua đang được triển khai thực hiện và gắn với chức trách nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên. Điển hình như Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã với mô hình “ Hũ gạo tình thương”, “ Tiết kiệm trong sử dụng điện, nước”, “ Nuôi heo đất”. Đoàn Thanh niên thực hiện chương trình “ Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, “ Xây dựng văn minh đô thị”, “ Tuyến đường thanh niên tự quản”. Mô hình “ Khu vườn tình thương ở xã Thanh Hòa” và “ Ánh sáng đèn đường ở các xã-phường”…

          Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI trong thời gian tới ông Phạm Văn Vạn, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy cho biết:

“Ban tuyên giáo làm tốt công tác tham mưu cho Thị ủy, tiếp tục khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ chính trị để mỗi cá nhân nhận thức rõ việc học tập và làm theo gương Bác là một chủ trương của Đảng, vừa là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài, công việc thường xuyên hàng ngày, gắn với trách nhiệm mỗi cán bộ, đảng viên. Cụ thể chủ đề năm 2015 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, tập trung vào những nhiệm vụ cụ thể, hướng về cơ sở giải quyết tốt những bức xúc nhân dân. Triển khai tốt 8 nội dung của Chỉ thị 03-CT/TW phù hợp từng cơ quan, đơn vị và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cơ quan. Tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ chính trị đồng thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế“.

Qua 4 năm học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh xuất hiện ngày càng nhiều cá nhân, hộ gia đình hiến đất xây dựng nông thôn mới…và đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Có 2 tập thể, 2 cá nhân được khen thưởng cấp tỉnh và 4 tập thể, 9 cá nhân khen thưởng cấp thị xã.

Việc bình xét tập thể, cá nhân có thành tích tốt để biểu dương, khen thưởng được thực hiện dân chủ, đúng quy trình; tập thể và cá nhân được biểu dương khen thưởng thật sự là những gương điển hình xuất sắc, có những việc làm thiết thực, hiệu quả trong việc làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác./.

                                                         

                                                                                      Thảo Quyên

Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 68
  • Trong tuần: 3405
  • Tất cả: 1494735

 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ CAI LẬY
Đơn vị chủ quản: UBND thị xã Cai Lậy
Đường 30/4, Phường 1, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
Mail: txcailay.banbientapttdt@tiengiang.gov.vn