Chào mừng bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Văn Bản 3.0 Văn Bản 3.0

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
3532/QĐ-UBND 17-09-2019 v/v thu hồi GCN QSDĐ đã cấp cho bà nguyễn Thị Năm 0-lượt Xem
3475/QĐ-UBND 06-09-2019 v/v thu hồi GCN QSDĐ có số vào sổ cấp giấy 00684QSDĐ/01/76 do UBND huyện cai Lậy ký cấp ngày 25/3/1994 đối với ông Nguyễn Văn Bảy 0-lượt Xem
3323/QĐ-UBND 27-08-2019 v/v thu hồi GCNQSDĐ có số vào sổ cấp giấy "H"06659 ký cấp ngày 10/01/2008 cho UBND huyện Cai Lậy cấp đối với ông Trương Văn Thái 0-lượt Xem
3268/QĐ-UBND 20-08-2019 Quy chế làm việc của UBND thị xã Cai Lậy 3-lượt Xem
3269/QĐ-UBND 20-08-2019 Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng HĐND và UBND thị xã Cai Lậy
09/NQ-HĐND 18-07-2019 v/v thành lập đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2020 3-lượt Xem
08/NQ-HĐND 18-07-2019 Về chương trình giám sát của HĐND thị xã năm 2020 3-lượt Xem
07/NQ-HĐND 18-07-2019 v/v giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7 3-lượt Xem
06/NQ-HĐND 18-07-2019 V/V QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018 3-lượt Xem
05/NQ-HĐND 18-07-2019 v/v điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2019 từ nguồn vốn NS thị xã 5-lượt Xem
2850/QĐ-UBND 04-07-2019 v/v thu hồi GCN QSDĐ cấp đối với ông Nguyễn Văn Hồng 1-lượt Xem
2598/QĐ-UBND 14-06-2019 v/v thu hồi giấy CNQSDĐ cấp đối với hộ ông Đặng Văn Lại 0-lượt Xem
2584/QĐ-UBND 13-06-2019 Phân công QLNN về ATTP nông, lâm, thủy sản thuộc phạm vi quản lý của ngành nông nghiệp 0-lượt Xem
2500/QĐ-UBND 04-06-2019 v/v thu hồi Giấy chứng nhận QSDĐ đối với bà Ngô thị Bé Thơ 0-lượt Xem
2501/QĐ-UBND 04-06-2019 v/v thu hồi Giấy chứng nhận QSDĐ đối với bà Ngô thị Bé Thơ và bà Dương Hồng Đào 0-lượt Xem