Chào mừng bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Văn Bản 3.0 Văn Bản 3.0

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
09/NQ-HĐND 18-07-2019 v/v thành lập đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2020 2-lượt Xem
08/NQ-HĐND 18-07-2019 Về chương trình giám sát của HĐND thị xã năm 2020 1-lượt Xem
07/NQ-HĐND 18-07-2019 v/v giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7 1-lượt Xem
06/NQ-HĐND 18-07-2019 V/V QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018 1-lượt Xem
05/NQ-HĐND 18-07-2019 v/v điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2019 từ nguồn vốn NS thị xã 2-lượt Xem
2850/QĐ-UBND 04-07-2019 v/v thu hồi GCN QSDĐ cấp đối với ông Nguyễn Văn Hồng 0-lượt Xem
2598/QĐ-UBND 14-06-2019 v/v thu hồi giấy CNQSDĐ cấp đối với hộ ông Đặng Văn Lại 0-lượt Xem
2584/QĐ-UBND 13-06-2019 Phân công QLNN về ATTP nông, lâm, thủy sản thuộc phạm vi quản lý của ngành nông nghiệp 0-lượt Xem
2500/QĐ-UBND 04-06-2019 v/v thu hồi Giấy chứng nhận QSDĐ đối với bà Ngô thị Bé Thơ 0-lượt Xem
2501/QĐ-UBND 04-06-2019 v/v thu hồi Giấy chứng nhận QSDĐ đối với bà Ngô thị Bé Thơ và bà Dương Hồng Đào 0-lượt Xem
03/NQ-HĐND 26-04-2019 v/v đặt tên đường, công trình công cộng trên địa bàn thị xã Cai Lậy 5-lượt Xem
02/NQ-HĐND 26-04-2019 v/v thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã Cai Lậy 1-lượt Xem
01/NQ-HĐND 26-04-2019 v/v thông qua nội dung Đề án đề nghị công nhận thị xã Cai Lậy, tỉnh TG là đô thị loại III
08/2019/QĐ-UBND 19-04-2019 Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang 0-lượt Xem
1454/QĐ-UBND 02-04-2019 v/v thu hồi GCN QSDĐ đã cấp đối với hộ ông Nguyễn Văn Sang 4-lượt Xem