Chào mừng bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Văn Bản 3.0 Văn Bản 3.0

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
4825/QĐ-UBND 14-11-2019 v/v thu hồi đất đối với bà Nguyễn Thị Kiều 0-lượt Xem
4489/QĐ-UBND 28-10-2019 v/v thu hồi GCNQSDĐ số vào sổ "H"03284 do UBND huyện Cai lậy ký cấp ngày 07/3/2006 đối với hộ ông Dư Bảo quốc 2-lượt Xem
4372/QĐ-UBND 25-10-2019 v/v thu hồi đất đối với bà Ngô Thị Ba 0-lượt Xem
226/KH-UBND 25-10-2019 Triển khai, tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư bày 18/3/2019 1-lượt Xem
3726/QĐ-UBND 01-10-2019 v/v thu hồi GCN QSDĐ có số vào sổ 00539QSDĐ/01/21 do UBND huyện Cai Lậy ký ngày 03/11/2009 mang tên ông Huỳnh Văn Nguyện 0-lượt Xem
3725/QĐ-UBND 01-10-2019 v/v thu hồi GCN QSDĐ có số vào sổ "H05695 do UBND huyện Cai Lậy ký ngày 03/11/2009 magng tên hộ ông Phạm Văn Hoàng 0-lượt Xem
3532/QĐ-UBND 17-09-2019 v/v thu hồi GCN QSDĐ đã cấp cho bà nguyễn Thị Năm 1-lượt Xem
3475/QĐ-UBND 06-09-2019 v/v thu hồi GCN QSDĐ có số vào sổ cấp giấy 00684QSDĐ/01/76 do UBND huyện cai Lậy ký cấp ngày 25/3/1994 đối với ông Nguyễn Văn Bảy 0-lượt Xem
3323/QĐ-UBND 27-08-2019 v/v thu hồi GCNQSDĐ có số vào sổ cấp giấy "H"06659 ký cấp ngày 10/01/2008 cho UBND huyện Cai Lậy cấp đối với ông Trương Văn Thái 0-lượt Xem
3268/QĐ-UBND 20-08-2019 Quy chế làm việc của UBND thị xã Cai Lậy 3-lượt Xem
3269/QĐ-UBND 20-08-2019 Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng HĐND và UBND thị xã Cai Lậy
09/NQ-HĐND 18-07-2019 v/v thành lập đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2020 3-lượt Xem
08/NQ-HĐND 18-07-2019 Về chương trình giám sát của HĐND thị xã năm 2020 4-lượt Xem
07/NQ-HĐND 18-07-2019 v/v giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7 4-lượt Xem
06/NQ-HĐND 18-07-2019 V/V QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018 3-lượt Xem