Thực hiện "5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế " để giữ cho bạn, gia đình và cộng đồng trước đại dịch Covid-19 

Văn Bản 3.0 Văn Bản 3.0

Tìm thấy 656 văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
4175/QĐ-UBND 08-11-2021 Về việc giao đất cho ông Nguyễn Văn Danh, thửa đất tọa lạc tại Cụm dân cư Mỹ Phước Tây, thị xã Cai Lậy 2-lượt Xem
4176/QĐ-UBND 08-11-2021 Về việc giao đất cho bà Nguyễn Thị Nương, thửa đất tọa lạc tại Cụm dân cư Mỹ Phước Tây, thị xã Cai Lậy 2-lượt Xem
4177/QĐ-UBND 08-11-2021 Về việc giao đất cho bà Lê Thị Phương, thửa đất tọa lạc tại Cụm dân cư Mỹ Phước Tây, thị xã Cai Lậy 0-lượt Xem
4172 đến 4182/QĐ-UBND 05-11-2021 v/v thu hồi đất để thực hiện Công trình Nâng cấp đường B2 (đoạn từ đường tỉnh 868 đến đường số 3) 1-lượt Xem
3966/QĐ-UBND 22-10-2021 Quyết định về việc thu hồi đất do người sử dụng (bà Trương Thị Hoa) đất tự nguyện trả lại đất 2-lượt Xem
13/NQ-HĐND 21-09-2021 Về chương trình giám sát của HĐND thị xã năm 2022 6-lượt Xem
14/NQ-HĐND 21-09-2021 v/v thành lập Đoàn giám sát của HĐND thị xã năm 2022 4-lượt Xem
21/NQ-HĐND 21-09-2021 Về xây dựng, quản lý và phát triển đô thị, nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 6-lượt Xem
20/NQ-HĐND 21-09-2021 Về dự kiến Kế hoạch vốn và danh mục đầu tư công năm 2022 6-lượt Xem
19/NQ-HĐND 21-09-2021 Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết 38/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 của HĐND thị xã về việc đầu tư công năm 2021 từ nguồn vốn NS thị xã 2-lượt Xem
18/NQ-HĐND 21-09-2021 v/v điều chỉnh, dừng thực hiện, ổ sung chủ trương đầu tư các dự án nhóm C sử dụng các nguồn vốn đầu tư công do UBND thị xã quản lý 5-lượt Xem
17/NQ-UBND 21-09-2021 Về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 4-lượt Xem
16/NQ-HĐND 21-09-2021 v/v phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2020 3-lượt Xem
15/NQ-HĐND 21-09-2021 Về kế hoạch phát triển KT-XH thị xã Cai lậy giai đoạn 2021-2025 6-lượt Xem
3013/QĐ-UBND 03-08-2021 Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH00223; CH00224 cấp ngày 21/11/2011 do UBND huyện Cai Lậy cấp cho bà Nguyễn Thị Phượng Liên 5-lượt Xem