Chào mừng bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Văn Bản 3.0 Văn Bản 3.0

Tìm thấy 525 văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
208/QĐ-UBND 05-02-2020 v/v thu hồi GCN QSDĐ mang tên hộ ông Nguyễn Văn Thuận 6-lượt Xem
4775/QĐ-UBND 31-12-2019 Ban hành danh mục các chuyên ngành cần thu hút của tỉnh Tiền Giang năm 2020 11-lượt Xem
15/NQ-HĐND 20-12-2019 v/v giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9, HĐND thị xã Cai Lậy, khóa II 2-lượt Xem
14/NQ-HĐND 20-12-2019 v/v đầu tư công năm 2020 từ nguồn NS thị xã 11-lượt Xem
13/NQ-HĐND 20-12-2019 v/v điều chỉnh đầu tư công năm 2019 từ nguồn vốn NS thị xã 4-lượt Xem
12/NQ-HĐND 20-12-2019 v/v thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Cai Lậy 4-lượt Xem
11/NQ-HĐND 20-12-2019 Về dự toán và phân bổ thu, chi NSNN năm 2020 9-lượt Xem
10/NQ-HĐND 20-12-2019 Về nhiệm vụ phát triển KT-XH thị Cai Lậy năm 2020 10-lượt Xem
01/2019/NQ-HĐND 20-12-2019 v/v bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND, Điều chỉnh Điều 1 Nghi quyết số 01/2018/NQ-HĐND thị xã về điều chỉnh đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 0-lượt Xem
4175/QĐ-UBND 05-12-2019 Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành tỉnh thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang
4825/QĐ-UBND 14-11-2019 v/v thu hồi đất đối với bà Nguyễn Thị Kiều 2-lượt Xem
4489/QĐ-UBND 28-10-2019 v/v thu hồi GCNQSDĐ số vào sổ "H"03284 do UBND huyện Cai lậy ký cấp ngày 07/3/2006 đối với hộ ông Dư Bảo quốc 4-lượt Xem
4372/QĐ-UBND 25-10-2019 v/v thu hồi đất đối với bà Ngô Thị Ba 2-lượt Xem
226/KH-UBND 25-10-2019 Triển khai, tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư bày 18/3/2019 3-lượt Xem
3726/QĐ-UBND 01-10-2019 v/v thu hồi GCN QSDĐ có số vào sổ 00539QSDĐ/01/21 do UBND huyện Cai Lậy ký ngày 03/11/2009 mang tên ông Huỳnh Văn Nguyện 1-lượt Xem