Chào mừng bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Văn Bản 3.0 Văn Bản 3.0

Tìm thấy 598 văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
01/NQ-HĐND 05-03-2021 Về chủ trương đầu tư các dự án nhóm C sử dụng các nguồn vốn đầu tư công do UBND thị xã quản lý
02/NQ-HĐND 05-03-2021 v/v Giải thể Phòng Y tế thị xã Cai Lậy 1-lượt Xem
03/NQ-HĐND 05-03-2021 v/v miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND thị xã Cai Lậy khóa IIi, nhiệm kỳ 2016-2021 1-lượt Xem
01/2021/NQ-HĐND 25-02-2021 Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi và thời gian được hưởng chế độ hỗ trợ đối với các nội dung chi phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 3-lượt Xem
525/QĐ-UBND 29-01-2021 v/v thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ H04928 do UBND huyện Cai Lậy cấp cho Hộ Nguyễn Thị Trọng ngày 19/02/2008 2-lượt Xem
18/KH-UBND 28-01-2021 Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 trên địa bàn Thị xã Cai Lậy 0-lượt Xem
336/QĐ-UBND 15-01-2021 v/v thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ H01948 do UBND huyện Cai Lậy cấp cho Hộ Nguyễn Thị Son ngày 10/5/2006 4-lượt Xem
334/QĐ-UBND 15-01-2021 v/v thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ 00322/QSDĐ/1/13 do UBND huyện Cai Lậy cấp cho ông Phạm Văn Lộc ngày 03/10/1990 4-lượt Xem
335/QĐ-UBND 15-01-2021 v/v thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ 00833/QSDĐ/1/33 do UBND huyện Cai Lậy cấp cho bà Trần Thị Hoa ngày 20/3/1990 3-lượt Xem
6603/QĐ-UBND 31-12-2020 v/v thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành R551501, số vào sổ 02398, do UBND huyện Cai Lậy cấp cho Hộ bà Nguyễn Thị Hiển 3-lượt Xem
6130/QĐ-UBND 21-12-2020 Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ 01304/QSDĐ/1165/QĐUB(H)3/04 do UBND huyện Cai Lậy cấp cho Bà Nguyễn Thị Bưng ngày 28/10/2004 2-lượt Xem
6129/QĐ-UBND 21-12-2020 Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ 00600/QSDĐ/1165/QĐUB(H)3/04 do UBND huyện Cai Lậy cấp cho hộ ông Trần Văn Trung ngày 28/10/2004 3-lượt Xem
6131/QĐ-UBND 21-12-2020 Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số vào sổ CH00762 do UBND thị xã Cai Lậy cấp cho hộ ông Trần Văn Hận cấp ngày 07/7/2014 1-lượt Xem
38/NQ-HĐND 18-12-2020 v/v đầu tư công năm 2021 từ nguồn vốn ngân sách thị xã 16-lượt Xem
37/NQ-HĐND 18-12-2020 v/v điều chỉnh Đầu tư công năm 2019 từ nguồn vốn ngân sách thị xã 3-lượt Xem