Chào mừng bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Văn Bản Văn Bản

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
5102/QĐ-UBND 05-11-2018 v/v thu hồi GCN QSDĐ cấp cho hộ bà Nguyễn Thị Đẹp 1-lượt Xem
18/2018/QĐ-UBND 20-09-2018 Quyết định ban hành quy định Phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai theo cơ chế một cửa liên thông thuộc thẩm quyền của cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
198/KH-UBND 12-09-2018 KH thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn thị xã 3-lượt Xem
06/NQ-HĐND 18-07-2018 v/v bầu cử bổ sung Ủy viên UBND thị xã Cai Lậy nhiệm kỳ 2016-2021 10-lượt Xem
05/NQ-HĐND 18-07-2018 v/v thành lập Đoàn giám sát công tác QLNN về đất công và nhà công trên địa bàn thị xã Cai Lậy 1-lượt Xem
04/NQ-HĐND 18-07-2018 Về chương trình giám sát của HĐND thị xã năm 2018 3-lượt Xem
03/NQ-HĐND 18-07-2018 v/v giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân thị xã khóa II 2-lượt Xem
02/NQ-HĐND 18-07-2018 v/v Quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017 2-lượt Xem
01/NQ-HĐND 18-07-2018 v/v điều chỉnh đầu tư công năm 2018 từ nguồn vốn ngân sách thị xã 7-lượt Xem
01/2018/NQ-HĐND 18-07-2018 NQ v/v sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 20/2016//NQ-HĐND và Điều 1 Nghị Quyết số 01/2017/NQ-HĐND về điều chỉnh đầu tư công trung hạn giai đạon 2016-2020 6-lượt Xem
1944/QĐ-UBND 13-07-2018 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang 3-lượt Xem
1918/QĐ-UBND 11-07-2018 Về công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 7-lượt Xem
57/2018/TT-BTC 05-07-2018 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân 1-lượt Xem
57/2018/TT-BTC 05-07-2018 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân 0-lượt Xem
11/2018/QĐ-UBND 14-06-2018 Quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh TG 2-lượt Xem
09/2018/QĐ-UBND 29-05-2018 Quyết định bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang 2-lượt Xem
1834/UBND-KGVX 10-05-2018 V/v thực hiện các quy định về báo chí trên địa bàn tỉnh 2-lượt Xem
1088/QĐ-UBND 23-04-2018 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang 0-lượt Xem
04/2018/QĐ-UBND 05-04-2018 BAN HÀNH QUY ĐỊNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT LÀM CƠ SỞ XÁC NHẬN ĐỊNH NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI TỔ CHỨC HỘ GIA ĐÌNH CÁ NHÂN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG 4-lượt Xem
842/QĐ-UBND 02-04-2018 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang 2-lượt Xem