Chào mừng bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Văn bản - Tìm kiếm Văn bản - Tìm kiếm

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
09/2018/QĐ-UBND 29-05-2018 Quyết định bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
1834/UBND-KGVX 10-05-2018 V/v thực hiện các quy định về báo chí trên địa bàn tỉnh
1088/QĐ-UBND 23-04-2018 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang
04/2018/QĐ-UBND 05-04-2018 BAN HÀNH QUY ĐỊNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT LÀM CƠ SỞ XÁC NHẬN ĐỊNH NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI TỔ CHỨC HỘ GIA ĐÌNH CÁ NHÂN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG
842/QĐ-UBND 02-04-2018 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang
36/KH-UBND 05-03-2018 Thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước năm 2018 trên địa bàn thị xã
553/QĐ-UBND 02-03-2018 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang
55/KH-UBND 01-03-2018 Phát động chuyên đề thi đua “Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước” trên địa bàn thị xã Cai Lậy năm 2018
51/KH-UBND 28-02-2018 Phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” năm 2018 trên địa bàn thị xã Cai Lậy
33/kH-UBND 02-02-2018 Thi đua năm 2018
503/QĐ-UBND 23-01-2018 Công bố văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ
11/NQ-HĐND 13-12-2017 Về dự toán và phân bổ thu, chi NSNN năm 2018
10/NQ_HĐND 13-12-2017 Nghị quyết nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội thị xã Cai lậy năm 2018
12/NQ-HĐND 13-12-2017 Nghị quyết về việc điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2017 từ nguồn vốn ngân sách thị xã
14/NQ-HĐND 13-12-2017 Nghị quyết về việc đầu tư công năm 2018 từ nguồn vốn ngân sách thị xã
15/NQ-HĐND 13-12-2017 Nghị quyết về việc thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thị xã Cai Lậy
16/NQ-HĐND 13-12-2017 Nghị quyết về việc giải quyết kiến nghị của cử tri su kỳ họp thứ 4 HĐND thị xã Cai lậy khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021
01/2017/NQ_HĐND 13-12-2017 Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung, Điều 1 Nghị quyết 20/2016/NQ-HĐND ngày 23/12/2016 của HĐND thị xã Cai Lậy về việc điều chỉnh đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020
3498/QĐ-UBND 30-11-2017 Quyết định điều chỉnh tiêu chí Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
3399/QĐ-UBND 21-11-2017 v/v công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (lĩnh vực trồng trọt)
3355/QĐ-UBND 16-11-2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2087/QĐ-UBND ngày 27/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án điều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
3357/QĐ-UBND 16-11-2017 Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang trong lĩnh vực Hộ tịch
3358/QĐ-UBND 16-11-2017 Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang thuộc lĩnh vực Hộ tịch
3293/QĐ-UBND 09-11-2017 Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ (lĩnh vực Công tác Lãnh sự)
3258/QĐ-UBND 07-11-2017 Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang (Lĩnh vực Môi trường)
3259/QĐ-UBND 07-11-2017 Phê duyệt danh sách cán bộ đầu mối thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
3192/QĐ-UBND 01-11-2017 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Phòng chống thiên tai
32/2017/QĐ-UBND 01-11-2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 27/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành đơn giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
3193/QĐ-UBND 01-11-2017 Ban hành Quy định về quản lý, thu - nộp, sử dụng và quyết toán Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Tiền Giang
3195/QĐ-UBND 01-11-2017 Ban hành Quyết định Quy định mức hỗ trợ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh trong sản xuất nông nghiệp