Chào mừng bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Văn Bản Văn Bản

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
1944/QĐ-UBND 13-07-2018 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang 0-lượt Xem
1918/QĐ-UBND 11-07-2018 Về công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 0-lượt Xem
11/2018/QĐ-UBND 14-06-2018 Quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh TG 0-lượt Xem
09/2018/QĐ-UBND 29-05-2018 Quyết định bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang 0-lượt Xem
1834/UBND-KGVX 10-05-2018 V/v thực hiện các quy định về báo chí trên địa bàn tỉnh 0-lượt Xem
1088/QĐ-UBND 23-04-2018 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang 0-lượt Xem
04/2018/QĐ-UBND 05-04-2018 BAN HÀNH QUY ĐỊNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT LÀM CƠ SỞ XÁC NHẬN ĐỊNH NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI TỔ CHỨC HỘ GIA ĐÌNH CÁ NHÂN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG 0-lượt Xem
842/QĐ-UBND 02-04-2018 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang 0-lượt Xem
36/KH-UBND 05-03-2018 Thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước năm 2018 trên địa bàn thị xã 0-lượt Xem
553/QĐ-UBND 02-03-2018 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang 0-lượt Xem
55/KH-UBND 01-03-2018 Phát động chuyên đề thi đua “Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước” trên địa bàn thị xã Cai Lậy năm 2018 0-lượt Xem
51/KH-UBND 28-02-2018 Phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” năm 2018 trên địa bàn thị xã Cai Lậy 1-lượt Xem
33/kH-UBND 02-02-2018 Thi đua năm 2018
503/QĐ-UBND 23-01-2018 Công bố văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ 1-lượt Xem
11/NQ-HĐND 13-12-2017 Về dự toán và phân bổ thu, chi NSNN năm 2018 5-lượt Xem
10/NQ_HĐND 13-12-2017 Nghị quyết nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội thị xã Cai lậy năm 2018 6-lượt Xem
12/NQ-HĐND 13-12-2017 Nghị quyết về việc điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2017 từ nguồn vốn ngân sách thị xã 5-lượt Xem
14/NQ-HĐND 13-12-2017 Nghị quyết về việc đầu tư công năm 2018 từ nguồn vốn ngân sách thị xã 5-lượt Xem
15/NQ-HĐND 13-12-2017 Nghị quyết về việc thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thị xã Cai Lậy 0-lượt Xem
16/NQ-HĐND 13-12-2017 Nghị quyết về việc giải quyết kiến nghị của cử tri su kỳ họp thứ 4 HĐND thị xã Cai lậy khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021 0-lượt Xem