Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Chi tiết tin

Đài truyền thanh - truyền hình
01/02/2018

Đài truyền thanh - truyền hình

I. Vị trí, chức năng

1. Đài Truyền thanh - Truyền hình thị xã Cai Lậy là đơn vị trực thuộc Uỷ ban nhân dân thị xã, là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền thị xã Cai Lậy.

           2. Đài Truyền thanh - Truyền hình thị xã Cai Lậy chịu sự quản lý trực tiếp của Uỷ ban nhân dân thị xã, quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tiền Giang.

3. Đài Truyền thanh - Truyền hình thị xã Cai Lậy có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Sản xuất và phát sóng các chương trình phát thanh bằng tiếng Việt trên hệ thống loa truyền thanh, thiết bị phát sóng, phát thanh được trang bị nhằm tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tập trung vào sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương, các hoạt động tại cơ sở; phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hoá, xã hội, công tác an ninh quốc phòng, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến tới nhân dân theo quy định của Pháp luật.

          2. Tiếp sóng và phát sóng chương trình thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tiền Giang phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân theo quy định của pháp luật.

           3. Trực tiếp quản lý hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để thực hiện việc tiếp sóng các chương trình phát thanh theo quy định của pháp luật.

           4. Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tiền Giang.

           5. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật đối với Đài truyền thanh xã - phường trên địa bàn thị xã.

           6. Quản lý, sử dụng lao động tài sản, ngân sách, thực hiện chế độ chính sách đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

           7. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên. Tham gia các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ do cơ quan cấp trên tổ chức. Tổ chức hoạt động thi đua khen thưởng theo quy định của pháp luật.

          8. Tham gia ý kiến với Uỷ ban nhân dân thị xã và cơ quan chức năng, nhằm kiện toàn củng cố, ổn định hoạt động truyền thanh trên địa bàn.

           9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân thị xã giao theo quy định của Pháp luật.

 III. Thông tin Lãnh đạo đơn vị

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Nguyễn Văn Thảo

Phó Trưởng đài

0908656840

txcailay.ttth@tiengiang.gov.vn

 

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
Tin liên quan
Phường 4 - 01/02/2018
xã Tân Hội - 01/02/2018
Xã Thanh Hòa - 01/02/2018
Xã Tân Phú - 01/02/2018
Phường 5 - 01/02/2018

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Videos Videos

Danh sách album Danh sách album

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 509
  Tổng lượt truy cập: 1761155