Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Chi tiết tin

Đảng bộ phường Nhị Mỹ lãnh đạo phát triển kinh tế nâng cao đời sống nhân dân
22/03/2020

          Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ phường Nhị Mỹ tập trung lãnh đạo, tăng cường phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, huy động sức mạnh đoàn kết thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân.

           Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ phường Nhị Mỹ đã xây dựng, ban hành các chương trình, Nghị quyết phát triển kinh tế, đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Đảng ủy phường đã chỉ đạo UBND phường và các ban, ngành, đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; áp dụng khoa học kỹ thuật và đưa cây, con giống mới năng suất cao vào sản xuất, thực hiện tốt công tác thủy lợi, đảm bảo nguồn nước cho cây trồng. Từ năm 2015, nhân dân trong phường chuyển đổi hơn 37 ha trồng màu, cải tạo hơn 192 ha vườn cây ăn trái, kết hợp nuôi trên 65 ha nuôi cá giống và cá thịt. Các ban ngành đoàn thể phường đã tạo mọi điều kiện để nhân dân được tiếp cận với các nguồn vốn ưu đãi phát triển kinh tế, khuyến khích con em học nghề, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, hiện thu nhập bình quân đầu người đạt trên 50 triệu đồng/người/năm.

           Ông Nguyễn Văn Mới, Bí thư Chi bộ- Trưởng khu phố Mỹ Lợi, phường Nhị Mỹ phấn khởi cho biết: “Nhiệm kỳ qua, chi bộ khu phố Mỹ Lợi đã thực hiện tuyên truyền đến người dân trong khu phố về chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện địa phương. Đến nay hơn 45 ha diện tích trồng lúa đã được người dân chuyển sang trồng cây lâu năm cho thu nhập cao như mít, sầu riêng, bưởi; 5 ha ương ép cá, nuôi cá giống; 3 ha trồng cây huệ. Nhìn chung, đời sống người dân trong khu phố ngày được nâng lên rõ rệt”.

           Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, thương mại dịch vụ ngày càng phát triển, trên địa bàn phường Nhị Mỹ có 355 cơ sở sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực, đã tạo việc làm cho hàng trăm lao động trong phường và địa phương lân cận. Với quyết tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cùng các giải pháp giúp địa phương phát triển, riêng trong năm 2019, tổng giá trị sản xuất công nghiệp đạt 157 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ, tổng thu ngân sách trên địa bàn phường đạt trên 1,4 tỷ đồng, đạt 151% nghị quyết.    

         Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động việc huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng được sự hưởng ứng tích cực của nhân dân. Nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn qua vận động, người dân đã đồng tình hiến đất, mở rộng, bê tông hóa. Nhiệm kỳ qua, phường Nhị Mỹ đã mở rộng và xây mới 3 tuyến đường đal với chiều dài 1.750m với kinh phí trên 891 triệu đồng trong đó 50% do nhân dân đóng góp. Các ban ngành, đoàn thể phường đã vận động xây dựng 2 cây cầu với kinh phí gần 1 tỷ đồng và lắp đặt 248 cột cờ, đèn đường trên 7 tuyến đường.

          Ông Võ Văn Toàn, Bí thư Đảng ủy phường Nhị Mỹ cho biết: Ban chấp hành Đảng bộ phường Nhị Mỹ đã phát huy tính tập trung dân chủ trong Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng cụ thể tỷ trọng phát triển thương mại dịch vụ tăng 10%, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng tăng 5%, thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt 113%. Công tác xây dựng Đảng luôn được chú trọng, công tác xây dựng chính quyền và đoàn thể được củng cố.

           Từ việc lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy phường về phát triển kinh tế đã tạo điều kiện, người dân phát huy được tính tích cực vươn lên, thu nhập bình quân của người dân tăng lên theo từng năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3,96% năm 2015 xuống còn 2,34% năm 2019, hiện toàn phường chỉ còn 39 hộ nghèo.

Đảng bộ phường Nhị Mỹ lãnh đạo phát triển kinh tế nâng cao đời sống nhân dân

Ảnh: Người dân Phường Nhị Mỹ chuyển đổi diện tích trồng lúa sang mô hình nuôi cá   

          Đảng bộ phường Nhị Mỹ hiện có 157 đảng viên, sinh hoạt tại 8 chi bộ. Đảng ủy phường Nhị Mỹ chú trọng xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, phát huy vai trò của Mặt trận và các hội đoàn thể, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai, thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng khóa XII trong cán bộ, đảng viên, nhất là Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng đạo đức, ý thức trách nhiệm, cải tiến lề lối làm việc, chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương trong thi thành công vụ của cán bộ, công chức phường theo phương châm thân thiện, nghĩa tình, tận tụy, trách nhiệm. Hàng năm, Đảng bộ phường Nhị Mỹ có trên 98% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ trở lên, riêng năm 2015, Đảng bộ phường Nhị Mỹ được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

        Ông Võ Văn Toàn, Bí thư Đảng ủy phường Nhị Mỹ cho biết: “Thời gian tới, Đảng bộ phường tiếp tục nâng cao vai trò của cấp ủy đảng, chính quyền trong công tác lãnh chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp, khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân. Tranh thủ mọi nguồn lực để phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, các ngành nghề truyền thống, chủ yếu vào các mũi nhọn thương mại - dịch vụ, chú trọng đến phát triển nền nông nghiệp bền vững, công nghệ cao, chuyển giao khoa học kỹ thuật và chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo đúng hướng”.

         Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được, Đảng bộ phường Nhị Mỹ tiếp tục có những giải pháp cụ thể nhằm khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế địa phương, tạo động lực phát triển kinh tế, giải quyết tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao hơn nữa đời sống nhân dân, xây dựng diện mạo phường ngày càng khang trang./.

                                                                              Phương Tuyền

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Videos Videos

Danh sách album Danh sách album

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 252
  Tổng lượt truy cập: 1874345