Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Chi tiết tin

Cỡ chữ
Bế giảng lớp đảng viên mới đợt 1 năm 2018
20/04/2018

        Ngày 20/4/2018, Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã Cai Lậy phối hợp Ban Tổ  chức Thị ủy Cai Lậy tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng Đảng viên mới đợt I năm 2018.

Bế giảng lớp đảng viên mới đợt 1 năm 2018

Ảnh Lãnh Đạo Trung tâm trao giấy chứng nhận cho học viên

          Trong 6 ngày, 88 học viên là những quần chúng ưu tú thuộc các cơ quan, ban, ngành và các xã - phường ở thị xã Cai Lậy tham gia học tập, nghiên cứu 10 chuyên đề gồm: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng , kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.... Cuối khóa học 100% học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng chính trị cho Đảng viên mới năm 2018. Trong đó khá, giỏi đạt trên 91%.        

           Thông qua lớp bồi dưỡng Đảng viên mới giúp cho các học viên nắm những kiến thức cơ bản về Đảng cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời hiểu rõ về những nhiệm vụ của người Đảng viên. Trên cơ sở đó, mỗi học viên cần xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để sớm trở thành người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Dịp này Ban tổ chức lớp học khen thưởng 9 học viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập./.

 Tấn Cường

Cỡ chữ
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Videos Videos

Danh sách album Danh sách album

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 1623589