Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Chi tiết tin

Cỡ chữ
Cuộc vận học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phát huy tích cực ở Phường 1
14/07/2017

          Trong 6 tháng đầu năm 2017, Đảng ủy phường 1 thị xã Cai Lậy đã chú trọng và thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quán triệt các Kế hoạch của Tỉnh ủy, Thị ủy Cai Lậy và Đảng ủy phường 1 cũng xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thi 05-CT/TW từ nay đến năm 2021, chú trọng thực hiện học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ cán bộ, đảng viên.”

Cuộc vận học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phát huy tích cực ở Phường 1

 

          Các chi bộ, ban ngành, Mặt trận Tổ Quốc phường 1 đã xây dựng kế hoạch triển khai tuyên truyền việc “ Đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở khu phố, đơn vị mình song hành với thực hiện Nghị quyết TW 04 ( Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chận đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đã tuyên truyền bằng nhiều hình thức như lồng ghép trong sinh hoạt chi bộ, tuyên truyền qua hệ thống  thông tin đại chúng của phường. Việc đưa nội dung Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ, ban ngành, Mặt trận Tổ Quốc và các đoàn thể được thực hiện 1 cách tích cực, tạo được sức lan toả rộng lớn trong cộng đồng dân cư. Việc tổ chức trao đổi trong chi bộ để lựa chọn và tập trung giải quyết các công việc hoặc các vụ việc nổi cộm, đã góp phần đáng kể vào việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tăng cường được sức chiến đấu của Đảng. Các chi bộ cũng đã tổ chức xây dựng chuẩn mực đạo đức cho cán bộ Đảng viên, công chức, viên chức, phù hợp với chức năng nhiệm vụ của ngành, đơn vị mình. 100% Đảng viên trong các chi bộ đều đăng ký học tập theo chuyên đề năm 2017, xác định đây là kim chỉ nam trong  thực hiện nhiệm vụ được giao.

          Việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn, có tác động tích cực đến nhận thức của cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thấy được ý nghĩa tầm quan trọng của việc Học tập và làm theo Bác, xem đây là công việc thường xuyên, hằng ngày, vừa là trách nhiệm cụ thể, nhu cầu tự thân của mổi cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân; đồng thời là tình cảm, ý nguyện và sự tri ân sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

          Đến nay việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ đảng viên phường 1, thị xã Cai Lậy, đã có những chuyển biến tích cực, tự giác thực hiện theo những nội dung, kế hoạch của chi bộ đề ra; nghiêm chỉnh chấp hành những điều Đảng viên không được làm. Các đồng chí Đảng ủy viên đã tích cực đi đầu trong việc thực hiện cuộc vận động bằng những hành động thiết thực, không ngừng phấn đấu và khắc phục những khó khăn, tồn tại. Qua đó việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững Quốc phòng, an ninh ở địa phương./.

 

                                                                   Lê Thanh Liêm

Cỡ chữ
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Videos Videos

Danh sách album Danh sách album

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 1623589