Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Chi tiết tin

Cỡ chữ
Đảng bộ thị xã Cai Lậy thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị
30/03/2018

         Trong 02 năm 2016 - 2017, các cấp ủy Đảng, chính quyền ở Thị xã Cai Lậy đã chủ động, sáng tạo, tìm những cách làm hay, hiệu quả thiết thực trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua đó, đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đảng bộ thị xã Cai Lậy thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

         Cùng với việc tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW và chuyên đề xuyên suốt toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Ban Thường vụ Thị ủy Cai Lậy chỉ đạo các cấp ủy và các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc xây dựng kế hoạch “làm theo” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

      Đồng thời xác định thực hiện học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) là tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình công tác trọng tâm, toàn khóa của Ban chấp hành Đảng bộ Thị xã nhiệm kỳ 2015-2020; nhằm nêu cao vai trò lãnh đạo của chính quyền và tinh thần tham gia xây dựng, giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội. Trên cơ sở  nội dung được Thị ủy xác định, các đảng bộ, chi bộ cơ sở, các cơ quan, đơn vị, các ngành đã lựa chọn những nội dung phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ được phân công để xây dựng kế hoạch “làm theo”, gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Từ đó, trên địa bàn thị xã đã dấy lên phong trào thi đua sôi nổi với nhiều hoạt động tích cực, thiết thực, hiệu quả.

          Một trong những điểm sáng về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ở thị xã Cai Lậy là cấp ủy chủ động tìm việc khó, việc mới, việc tồn đọng, để đăng ký với cấp ủy cấp trên và chỉ đạo giải quyết. Kết quả bước đầu cho thấy, nhiều vân đề vướng mắc ở cơ sở đã được hóa giải; tạo chuyển biến rõ nét trong tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, hướng đến chất lượng, hiệu quả phục vụ nhân dân.

         Cụ thể như: Ở Đảng bộ xã Thanh Hòa đã triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới nên đã hoàn thành và ra mắt xã nông thôn mới vào đầu năm 2018. Trong đó, Chi Hội Cựu chiến binh ấp Thanh Hiệp đã thể hiện tốt nòng cốt trong việc tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn theo tiêu chuẩn nông thôn mới và đã hoàn thành tuyến đường dal  rộng 4 mét, dài gần 1.500 mét vốn trước đây là bờ vùng trong sản xuất nông nghiệp. Ông Lê Văn Năm – Chi Hội trưởng Cựu chiến binh ấp Thanh Hiệp, xã Thanh Hòa, thị xã Cai Lậy cho biết: “Khi có chủ trương xây dựng nông thôn mới, ông và các hội viên đã tự nguyện hiến đất xây dựng đường trước của nhà, đến nay con đường đã phát huy hiệu quả, học sinh và nhân dân đi lại dễ dàng, nhân dân rất phấn khởi”.  

        Triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chi bộ Trường Mẫu giáo 3/2 thị xã Cai Lậy lựa chọn gắn với thực hiện nội dung thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Năm học 2016 – 2017, nhà trường được Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang tặng thưởng 2 Cờ Thi đua hạng nhất, 01 Bằng khen của Bộ Giáo dục và đào tạo và nhiều phần thưởng cao quí khác. Cô Cao Thị Bích Phượng – Bí thư Chi bộ, kiêm Hiệu Trưởng Trường Mầm non 3/22 chia sẻ: “Khi có Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi bộ đã triển khai sâu rộng trong từng cán bộ, giáo viên, hiệu quả giáo dục của trường đạt nhiều kết quả tốt, trường đã nhận được nhiều phần thưởng cao quí của chính quyền các cấp và của ngành giáo dục đào tạo”.

        Song song với đẩy mạnh làm theo Bác gắn với các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị ở các địa phương, đơn vị, Thị ủy Cai Lậy cũng đã gắn chặt chẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thị ủy Cai Lậy đã chỉ đạo việc kiểm điểm cán bộ, đảng viên cuối năm gắn với kiểm điểm việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Qua đó, đã nâng cao nhận thức, hành động, tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên, nhất là việc phát huy vai trò người đứng đầu, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, hoạt động, chất lượng phục vụ nhân dân của bộ máy hành chính các cấp và xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng trong Đảng bộ huyện trong sạch vững mạnh.

       Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Đảng bộ Thị xã Cai Lậy đã đạt được kết quả quan trọng, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng. Có thể khẳng định, với nhiều cách làm hiệu quả, phù hợp trong công tác tuyên truyền, việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo được sức lan toả sâu rộng trong toàn Đảng bộ, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn Thị xã Cai Lậy hăng hái tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng Thị xã ngày càng giàu đẹp văn minh./…                                                  

                              Nguyễn Bảy

Cỡ chữ
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Videos Videos

Danh sách album Danh sách album

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 9
  Tổng lượt truy cập: 1623504