Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Chi tiết tin

Cỡ chữ
Đảng bộ thị xã Cai Lậy với việc thực hiện Chỉ thị 05
28/03/2018

          Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của  của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chính đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đực, lối sống, những biểu hiện” tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Đảng bộ thị xã Cai Lậy triển khai thực hiện có hiệu quả bằng những việc làm thiết thực, gần gũi với đời sống, sinh hoạt hàng ngày và có sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn về ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Đảng bộ thị xã Cai Lậy với việc thực hiện Chỉ thị 05

         Với mục tiêu làm cho toàn Đảng, toàn dân nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban thường vụ Thị ủy Cai Lậy ban hành kế hoạch thực hiện đồng thời chỉ đạo Ban tuyên giáo hướng dẫn tuyên truyền, theo dõi, kiểm tra đôn đốc, việc triển khai phát động trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, các tập thể và cá nhân đăng ký các phần việc theo nội dung chuyên đề. Nhiều cấp ủy đã chủ động lực chọn nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách sát với tính hình thực tế quán triệt  cho cán bộ, đảng viên, thông qua nhiều hình thức phong phú như: hội nghị trực tuyến, trức tiếp, tọa đàm, hội thảo, kế chuyện, hội thi, giao lưu về nguồn, thông tin nội bộ và sinh hoạt truyền thống…qua đó cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao vai trò trách nhiệm, gương mẫu trong học tập công tác và lao động sáng tạo. Nhiều tổ chức cơ sở đảng xây dựng kế hoạch cũng cố nâng chất Chi, Đảng bộ, lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc để lãnh, chỉ đạo, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết đề ra. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, gắn với thực hiện Qui định 101-QĐ/TW của Ban bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Quy định 55-QĐ/TW của Bộ chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Qua đó chất lượng sinh hoạt của các tổ chức cơ sở đảng ngày được nâng lên nhất là việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức, cơ sở Đảng, đảng viên hàng năm. Các cấp ủy cơ sở triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết, qui định của Đảng đồng thời hướng dẫn nội dung, tiêu chí để cán bộ, đảng viên đăng ký, cam kết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác với các nội dung như: tăng cường công tác quản lý điều hành các lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư…các phần việc đăng ký, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ làm không phô trương hình thức, gắn với nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt phong trào thi đua” lao động giỏi”, “ Lao động sáng tạo”, xây dựng người cán bộ công chức”, Trung thành - sáng tạo -tận tụy - gương mẫu”, phấn đấu rèn luyện phẩm chất  đạo đức cách mạng, có lối sống giản dị, thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể thị xã xây dựng các mô hình xóa đói giảm nghèo, “Nuôi heo đất”, “Vườn cây nghĩa tình”, “Quỹ đồng đội”, “Tuyến đường tự quản”, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và giảm tỉ lệ hộ nghèo thị xã dưới 4%.

          Đánh giá kết quả qua 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, ông Nguyễn Tấn Hùng - Phó bí thư Thường trực Thị ủy Cai Lậy cho biết:“Qua 2 năm tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị các cấp ủy đảng, chính quyền tập trung lãnh, chỉ đạo, triển khai kế hoạch thực hiện từng bước đi vào nề nếp, chuyển biến tích cực. nhiều tập thể cá nhân, cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức rõ và sâu sắc hơn về ý nghĩa, tác dụng của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh, tử đó tư tưởng vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng, phấn đấu rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh, tác phong nhanh nhẹn, gương mẫu đi đầu trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội, nâng cao ý thức trách nhiệm, trung thực, sáng tạo trong công việc, tận tụy với nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thị xã. Từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xây dựng cam kết kế hoạch phần việc khá cụ thể, vận dụng linh hoạt vào tình hình thực tế cơ quan, đơn vị với nhiều nội dung phong phú, thiết thực để phấn đấu, rèn luyện, hàng tháng Chi bộ cơ quan, đơn vị tổ chức đánh giá kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ, có giải pháp thiết thực, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh”.

          Phát huy những kết quả đạt được thời gian tới Thị ủy Cai Lậy tiếp tục tổ chức triển khai quán triệt, sơ, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết, qui định của Đảng, nhất là chuyên đề 2018 và các năm tiếp theo thực hiện Chỉ thị 95, Nghị quyết TW 4,5,6,7( khóa XII) trong càn bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân, nhằm giáo dục, nâng cao nhận thức, vị trí, vai trò, mục đích yêu cầu và tầm quan trọng của việc thực hiện tư tưởng, đạo đức, phong cách Hố Chí Minh, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên và là yêu cầu thiết thực của mỗi tập thể, mỗi cá nhân. Các cơ sở giáo dục, Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã tiếp tục đưa nội dung chủ đề Chỉ thị 05 vào chương trình giáo dục lý luận chính trị, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên và nhân dân học tập./.

                                                                                                                                       Thảo Quyên

Cỡ chữ
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Videos Videos

Danh sách album Danh sách album

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 1623589