Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Chi tiết tin

Cỡ chữ
Đảng bộ xã Thanh Hòa thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với xây dựng nông thôn mới
01/02/2018

        Xã Thanh Hòa nằm ở phía nam của thị xã Cai Lậy, được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào ngày 03/01/2018. Sau khi tiếp thu Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng ủy xã xây dựng Kế hoạch để triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đến 10 chi bộ trực thuộc và các ban ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể từ xã đến ấp. 

Đảng bộ xã Thanh Hòa thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với xây dựng nông thôn mới

​         Đảng bộ xem đây là một chủ trương lớn, là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được học tập và quán triệt các chuyên đề. Việc học tập và làm theo Bác đã đi vào cuộc sống, trở nên thiết thực hơn; ngày càng xuất hiện nhiều cách làm hay, kinh nghiệm quý; xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến. Nhiều đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo Bác, tác phong công tác gần dân, sát dân, vì dân, nói đi đôi với làm, nói ít, làm nhiều, làm việc khoa học… được nhân dân đồng tình ủng hộ. Nhiều chi ủy thể hiện sự năng động, sáng tạo, tìm tòi, lựa chọn nội dung để quyết tâm thực hiện bằng những phương pháp mới, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả.

         Căn cứ vào chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy xã triển khai đến các chi bộ tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên đăng ký làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và chức trách, nhiệm vụ được phân công. Đối với cán bộ lãnh đạo, chủ chốt thực hiện đăng ký kết hợp với trách nhiệm nêu gương theo Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư và Quy định 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Trong các kỳ sinh hoạt chi bộ, họp cán bộ công chức, viên chức thường xuyên góp ý, nhắc nhở các nội dung đăng ký “làm theo” làm cơ sở để xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm.
         Qua thực hiện nội dung đăng ký “làm theo”, cán bộ, đảng viên đã có những chuyển biến tích cực về tinh thần, ý thức tự giác trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt đã không ngừng học tập, nâng cao trình độ, năng lực để lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan hoàn thành nhiệm vụ. Chi ủy, chi bộ luôn thể hiện tốt vai trò là hạt nhân đoàn kết, gần gũi, tôn trọng cấp dưới, có lối sống trong sạch, lành mạnh, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, tác phong, phương pháp làm việc minh bạch, công khai…

         Những kết quả nêu trên là cơ sở cho quá trình xây dựng nông thôn mới ở xã Thanh Hòa. Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 19 tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đến đầu năm 2018, xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là niềm vinh dự của đảng bộ xã gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.
         Để tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đảng ủy xã xác định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới là tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và trong xã hội. Cấp ủy, chi bộ cần chủ động, sáng tạo, kiên trì, sát sao, cụ thể công việc để đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, chi bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ xã đến ấp. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải gắn liền với việc thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, trước hết là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về phòng, chống tham nhũng, lãng phí./.

 

                                                                      Hữu Phước

Cỡ chữ
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Videos Videos

Danh sách album Danh sách album

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 5
  Tổng lượt truy cập: 1623486