Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Chi tiết tin

Cỡ chữ
Đảng ủy quân sự thị xã Cai Lậy thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
16/05/2018

          Qua 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn diễn", "tự chuyển hóa" trong nội bộ"" ở Đảng bộ Quân sự thị xã Cai Lậy đã tạo sự chuyển biến tích cực, đạt hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Đảng ủy quân sự thị xã Cai Lậy thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

          Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã đi sâu vào nhận thức của cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng; đồng thời, xác định đây là nội dung quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và mỗi cá nhân, làm thước đo mức độ hoàn thành nhiệm vụ. 100% cán bộ , đảng viên tích cực tham gia với tinh thần trách nhiệm cao, nhất là thực hiện tự phê bình và phê bình, trên tinh thần “nói đi đôi với làm”, “xây đi đôi với chống” mang lại hiệu quả thiết thực. Bên cạnh đó, cán bộ, đảng viên trong đơn vị  còn thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí gắn với phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị, góp phần  xây dựng đảng bộ  trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

          Công tác giáo dục, tuyên truyền có hiệu quả, sâu rộng thông qua nhiều hình thức phong phú, qua đó giúp cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ủy quân sự thị xã chú trọng đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) thành công việc tự giác, thường xuyên; từng bước tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ. Qua đó, khẳng định tính đúng đắn, sự cần thiết của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giữ vững và không ngừng phát huy những phẩm chất, giá trị cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ" trong tình hình mới; tạo sự đồng thuận, thống nhất trong nhận thức và hành động, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

           Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã xác định nội dung trọng tâm đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chuyên đề học tập hàng năm. Trong đó, tập trung nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật của cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm nguyên tắc tự phê bình và phê bình, tích cực đấu tranh chống những biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng; đổi mới phong cách, lề lối làm việc; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nâng cao tinh thần trách nhiệm "nói đi đôi với làm"; nêu cao ý thức tự học, tự rèn của cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 100% cán bộ và từng đảng viên căn cứ vào nhiệm vụ, chức trách, chuẩn mực đạo đức học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, viết cam kết đăng ký phấn đấu cá nhân để cấp ủy chi bộ quản lý, giám sát. Qua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)  đã tạo ra nhiều nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong đơn vị.   Kết quả, qua bình xét cuối năm, có 18 cá nhân và 02 tập thể được khen thưởng trong thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng năm 2016, 2017. Cụ thể, nhiều cá nhân điển hình tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong công tác như: Đồng chí Nguyễn Văn Trường  - Tiểu đoàn trưởng, Ngô Thanh Mỹ - nhân viên tài chính, Trương Ngọc Cần – Trợ lý  quân khí, Thái Văn Hạnh -  trợ lý binh chủng; Trần Văn Phong – nhân viên văn thư  bảo mật…..

          Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của Đảng ủy Quân sự thị xã đã tạo chuyển biến, tiến bộ nhiều mặt, thực sự là đòn bẩy thúc đẩy mỗi cán bộ, đảng viên phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện./.

                                                                     Hải Vân

Cỡ chữ
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Videos Videos

Danh sách album Danh sách album

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 1623589