Truy cập nội dung luôn
 

Chào mừng bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Chi tiết tin


Kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân thị xã Cai Lậy nhiệm kỳ 2016 - 2021
08/07/2017

         Ngày 07/7/2017, Hội đồng nhân dân thị xã Cai Lậy khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 4 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Ông Nguyễn Tấn Hùng - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy - chủ tịch HĐND thị xã; ông Đặng Văn Khảo – Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã; ông Trần Văn Độ - Thị ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thị xã đồng chủ tọa kỳ họp.

Kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân thị xã Cai Lậy nhiệm kỳ 2016 - 2021

          Kỳ họp đã thông qua các nội dung: báo cáo hoạt động Hội đồng nhân dân , báo cáo kết quả tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4 –HĐND thị xã, tóm tắt tình hình thực hiện nghị quyết Hội đồng nhân dân thị xã về phát triển kinh tế-xã hội, thu - chi ngân sách, an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, công tác tiếp công dân, công tác kiểm soát, xét xử và hoạt động của hội thẩm nhân dân 6 tháng đầu năm 2017, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã phát biểu ý kiến phản ánh tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân và góp ý xây dựng chính quyền; miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh thành viên UBND thị xã…

          6 tháng đầu năm 2017, kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã có chuyển biến, kết quả thực hiện các chỉ tiêu chung đạt khá. Tổng thu ngân sách từ kinh tế địa phương đạt 41,87 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp ngoài nhà nước đạt 655 tỷ đồng; sản lượng lúa, cây lâu năm, cây ăn trái, nuôi trồng thủy sản đạt 50-70% kế hoạch năm; đàn gia súc, gia cầm đạt 88 -103% kế hoạch. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Mỹ Phước Tây được tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016, xã Long Khánh đạt 13/19 tiêu chí, xã Thanh Hòa đạt 11/19 tiêu chí, các xã còn lại đạt từ 6-9 tiêu chí. Tạo việc làm cho 227 lao động, 100% hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh. Công tác tuyển quân đạt chỉ tiêu, đảm bảo chất lượng, đúng quy định. Lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục có nhiều chuyển biến cơ bản đáp ứng yêu cầu của người dân; chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

         Đại biểu tham dự kỳ họp đã thảo luận, phân tích đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm; mục tiêu-nhiệm vụ các giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2017, nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết Hội đồng nhân dân năm 2017 phấn đấu đạt cách chỉ tiêu: giá trị sản xuất khu vực 1 đạt 2.444 tỷ đồng, khu vực 2 đạt 5.751 tỷ đồng, khu vực 3 đạt 1.939 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách địa phương đạt 83,5 tỷ đồng, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 7,06%; tạo việc làm cho 750 lao động, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 4,11% ( theo chuẩn mới). Xây dựng 1 trường đạt chuẩn quốc gia, 1 phường đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế, 1 phường đạt chuẩn văn minh đô thị, 1 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, 2 xã đạt 19/19 tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. Kiềm giảm số vụ tội phạm về trật tự xã hội từ 3-5%, tuyển quân đạt 100% kế hoạch.

           Kỳ họp đã thông qua 6 nghị quyết gồm: nghị quyết về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2017, chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã Cai Lậy năm 2018, thành lập đoàn giám sát công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực vệ sinh môi trường các chợ, thành lập đoàn giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4-HĐND thị xã khóa II, miễn nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021./.

                                                          Phương Tuyền

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Videos Videos

Danh sách album Danh sách album

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 68
  Tổng lượt truy cập: 1604629