Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Chi tiết tin

Cỡ chữ
Khai giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới đợt I năm 2018
10/04/2018

         Ngày 09/4/2018, Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã Cai Lậy phối hợp Ban Tổ  chức Thị ủy Cai Lậy tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng Đảng viên mới đợt I năm 2018.

Khai giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới đợt I năm 2018

Ảnh: Lãnh đạo Trung tâm bồi dưỡng chính trị và đảng viên mới tham dự lớp khai giảng

        Trong 6 ngày, 103 học viên là những quần chúng ưu tú thuộc các cơ quan, ban, ngành và các xã - phường ở thị xã Cai Lậy tham gia học tập, nghiên cứu 10 chuyên đề gồm:  Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ xây dựng phát triển văn hóa con người Việt Nam; Đường lối phát triển kinh tế, xã hội của Đảng ; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế ; Xây dựng Đảng về đạo đức.

        Thông qua lớp bồi dưỡng Đảng viên mới đợt này,  nhằm giúp cho các học viên nắm những kiến thức cơ bản về Đảng cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời hiểu rõ về những nhiệm vụ của người Đảng viên. Trên cơ sở đó, mỗi học viên cần xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để sớm trở thành người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam./.

                                          Tấn Cường

Cỡ chữ
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Videos Videos

Danh sách album Danh sách album

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 1623492