Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Chi tiết tin

Cỡ chữ
Một số lưu ý khi thực hiện thủ tục bổ sung phần khai về người cha trong Sổ đăng ký khai sinh và giấy khai sinh không qua thủ tục đăng ký nhận con
15/08/2017

Theo quy định của Thông tư 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2017 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch, các trường hợp sau được thực hiện thủ tục bổ sung phần khai về người cha trong sổ đăng ký khai sinh và giấy khai sinh người con mà không phải làm thủ tục nhận con theo quy định của Luật Hô tịch, gồm:

Một số lưu ý khi thực hiện thủ tục bổ sung phần khai về người cha trong Sổ đăng ký khai sinh và giấy khai sinh không qua thủ tục đăng ký nhận con

Trường hợp thứ nhất: con do người vợ sinh ra trước thời điểm đăng ký kết hôn, đã được đăng ký khai sinh không có thông tin về người cha, vợ chồng có văn bản thừa nhận là con chung thì không phải làm thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con mà làm thủ tục bổ sung hộ tịch để ghi bổ sung thông tin về người cha trong Sổ đăng ký khai sinh và Giấy khai sinh của người con. (khoản 2 Điều 13 Thông tư 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2017).

Thủ tục bổ sung phần khai về người cha trong trường hợp này gồm:

- Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung, xác định lại dân tộc;

- Giấy khai sinh người con;

- Văn bản thừa nhận con chung của hai vợ chồng;

Trường hợp thứ hai: con do người vợ sinh ra trước thời điểm đăng ký kết hôn, chưa được đăng ký khai sinh mà khi đăng ký khai sinh, vợ chồng có văn bản thừa nhận là con chung thì thông tin về người cha được ghi ngay vào Giấy khai sinh của người con mà không phải làm thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con (khoản 3 Điều 13 Thông tư 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2017).

Thủ tục đăng ký khai sinh:

- Tờ khai đăng ký khai sinh (theo mẫu);

- Giấy chứng sinh;

- Văn bản thừa nhận con chung của hai vợ chồng.

Khi xem xét, giải quyết thì các trường hợp nêu trên cơ quan đăng ký hộ tịch cần giải thích rõ về trách nhiệm, hệ quả pháp lý của việc lập văn bản thừa nhận con để giải quyết theo quy định./.

PHÒNG TƯ PHÁP THỊ XÃ CAI LẬY

Cỡ chữ
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Videos Videos

Danh sách album Danh sách album

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 9
  Tổng lượt truy cập: 1623504