Truy cập nội dung luôn
 

Chào mừng bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Chi tiết tin


Một số nội dung cần lưu ý khi giải quyết TTHC liên quan đến việc “thay đổi thông tin về cha, mẹ trong nội dung khai sinh đã đăng ký sau khi được nhận làm con nuôi”
25/10/2017

Theo quy định tại khoản 3, Điều 10 Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi. Khi thay đổi phần khai về cha, mẹ đẻ sang cha, mẹ nuôi trong Giấy khai sinh và Sổ đăng ký khai sinh của con nuôi, gồm các thủ tục sau:

Một số nội dung cần lưu ý khi giải quyết TTHC liên quan đến việc “thay đổi thông tin về cha, mẹ trong nội dung khai sinh đã đăng ký sau khi được nhận làm con nuôi”

 

- Văn bản thỏa thuận giữa cha, mẹ đẻ và cha, mẹ nuôi.

- Sự đồng ý của con nuôi từ 9 tuổi trở lên.

Thẩm quyền giải quyết: UBND cấp xã nơi đã cấp giấy khai sinh cho trẻ. Khi giải quyết, UBND cấp xã phải đăng ký lại khai sinh cho con nuôi, thu hồi giấy khai sinh cũ và ghi chú vào sổ đăng ký khai sinh trước đây, ghi rõ là cha, mẹ nuôi.

Luật Hộ tịch được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2014 và có hiệu lực ngày 01/01/2016; tại khoản 2 Điều 1 Luật Hộ tịch quy định “thẩm quyền, thủ tục giải quyết các việc về nuôi con nuôi  được thực hiện theo quy định của Luật Nuôi con nuôi, trừ trường hợp Lụật Hộ tịch có quy định khác”. Để giải quyết thay đổi phần khai về cha, mẹ đẻ sang cha, mẹ nuôi trong Giấy khai sinh và Sổ đăng ký khai sinh của con nuôi theo Luật Hộ tịch năm 2016, gồm các thủ tục sau:

- Tờ khai thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc.

- Văn bản thỏa thuận giữa  cha, mẹ đẻ và cha, mẹ nuôi.

- Sự đồng ý của con nuôi từ 9 tuổi trở lên.

Thẩm quyền giải quyết:

+ Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi.

+ Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú trong nước.

Điểm khác biệt giữa hai thủ tục này là căn cứ Luật Hộ tịch, UBND xã không đăng ký lại khai sinh, không thu hồi giấy khai sinh đã cấp trước đây mà vẫn giữ nguyên nội dung đăng ký khai sinh trước đây và thực hiện thủ tục thay đổi phần khai về cha, mẹ theo quy định của Luật Hộ tịch về thay đổi, cải chính hô tịch./.

                           Phòng Tư pháp thị xã Cai Lậy

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Videos Videos

Danh sách album Danh sách album

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 73
  Tổng lượt truy cập: 1604634