Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Chi tiết tin

Cỡ chữ
Phòng Tư pháp thị xã Cai Lậy tổ chức sơ kết công tác tư pháp quý 1, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2018
13/04/2018

          Sáng ngày 12/4/2018, Phòng Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp quý 1 và triển khai kế hoạch công tác tư pháp quý 2 năm 2018. Tham dự Hội nghị có 26 đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Phòng Tư pháp và công chức Tư pháp hộ tịch 16 xã, phường.

Phòng Tư pháp thị xã Cai Lậy tổ chức sơ kết công tác tư pháp quý 1, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2018

           Quý 1 năm 2018, được sự quan tâm lãnh đạo thường xuyên của thị ủy, HĐND, UBND thị xã, Sở Tư pháp và sự phối hợp hiệu quả của các ban ngành thị xã, Phòng Tư pháp đã tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã ban hành các Kế hoạch để tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp, kế hoạch triển khai thực hiện các Đề án về phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018, kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, … theo chỉ đạo của cấp trên. Bên cạnh đó đã tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã ban hành công văn số 329/UBND-TP ngày 02/4/2018 tổ chức phát động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tích cực tham gia cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật năm 2018.

           Nhìn chung, trong quý 1 năm 2018, ngành Tư pháp thị xã Cai lậy đã tổ chức thực hiện tất cả nhiệm vụ chuyên môn của ngành đạt theo yêu cầu kế hoạch đã đề ra. Công tác tuyên truyền PBGDPL, theo dõi thi hành pháp luật, tham gia thi trực tuyến Tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật được các ngành, xã, phường quan tâm tích cực tham gia; công tác hòa giải cơ sở đạt tỷ lệ hòa giải thành 83,3%, việc giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức được quan tâm thực hiện kịp thời, đúng quy định.

          Tại hội nghị, lãnh đạo phòng Tư pháp cùng công chức Tư pháp - Hộ tịch thảo luận một số giải pháp và đề ra phương hướng thực hiện tốt công tác Tư pháp trong thời gian tới, nhất là việc tổ chức thực hiện thống kê hộ tịch vào phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch theo Công văn 140/STP-HCTP của Sở Tư pháp nhằm hoàn thành chỉ tiêu theo kế hoạch đã đề ra./.

Phòng Tư pháp thị xã Cai Lậy

Cỡ chữ
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Videos Videos

Danh sách album Danh sách album

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 1623589