Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Chi tiết tin

Cỡ chữ
Phường 1 tăng cường thực hiện cải cách hành chính
09/04/2018

         Từ đầu năm đến nay Phường 1 thị xã Cai Lậy, tiếp tục thực hiện công khai Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại câp xã trên địa bàn phường 1 được công bố ban hành kèm theo Quyết định số 3765/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Quy chế phối hợp trong việc công bố, niêm yết công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Phường 1 tăng cường thực hiện cải cách hành chính

          Bên cạnh đó, phường 1 cũng chỉ đạo thực hiện tốt Luật phòng chống tham nhũng và các văn bản hướng dẩn thi hành Thông tư số 08/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập cho cán bộ, công chức của phường nhằm thực hiện đúng quy định. Và từ đầu năm đến nay phường 1 không tiếp nhận đơn thư, khiếu nại, tố cáo của người dân đối cán bộ; hoà giải tranh chấp đất đai 2 trường hợp. Đồng thời cũng tổ chức ngày sinh hoạt pháp luật được 12 cuộc có trên 1.000 lượt người dự, nội dung sinh hoạt trích đọc một số điều của Luật dân sự, Luật khiếu nại, tố cáo, Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước. Hiện nay, Phường 1 cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức trong giải quyết các thủ tục hành chánh, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân về hiệu quả cải cách hành chánh nhà nước, đồng thời cũng đề ra những phương án, giải pháp cụ thể để thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính có hiệu quả tốt./.

                                                                                    Tạ Minh Phong

Cỡ chữ
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Videos Videos

Danh sách album Danh sách album

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 9
  Tổng lượt truy cập: 1623504