Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Chi tiết tin

Cỡ chữ
Sự khác khau về thẩm quyền, thủ tục giải quyết đăng ký việc nhận cha, mẹ, con
01/07/2017

Theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 và Luật Hộ tịch thì cha, mẹ có quyền nhận con và con cũng có quyền nhận cha, mẹ. Tuy nhiên về thẩm quyền, thủ tục cha, mẹ nhận con hay con nhận cha, mẹ, tùy trường hợp có sự khác nhau.

Sự khác khau về thẩm quyền, thủ tục giải quyết đăng ký việc nhận cha, mẹ, con

Theo quy định tại mục 2 Chương 5 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 về Xác định cha, mẹ, con quy định:

+ Trong trường hợp cha, mẹ không thừa nhận con thì phải có chứng cứ và phải được Tòa án xác định.

+ Người không được nhận là cha, mẹ của một người có thể yêu cầu Tòa án xác định người đó là con mình.

+ Người được nhận là cha, mẹ của một người có thể yêu cầu Tòa án xác định người đó không phải là con mình.

+ Con có quyền nhận cha, mẹ của mình, kể cả trong trường hợp cha, mẹ đã chết.

+ Cha, mẹ có quyền nhận con, kể cả trong trường hợp con đã chết.

+ Trong trường hợp có yêu cầu về việc xác định cha, mẹ, con mà người có yêu cầu chết thì người thân thích của người này có quyền yêu cầu Tòa án xác định cha, mẹ, con cho người yêu cầu đã chết.

Tại Khoản 2 điều 101 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định: Tòa án có thẩm quyền giải quyết việc xác định cha, mẹ, con trong trường hợp có tranh chấp hoặc người được yêu cầu xác định là cha, mẹ, con đã chết.

Như vậy theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014:

- Thẩm quyền xác định cha, mẹ, con thuộc về Tòa án trong các trường hợp sau:

+ Việc nhận cha, mẹ, con có tranh chấp.

+ Người nhận hoặc người được nhận là cha, mẹ, con đã chết.

- Thủ tục giải quyết theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự.

Theo quy định của Luật Hộ tịch:

- Thẩm quyền giải quyết đăng ký cha, mẹ, con là: Ủy ban nhân dân nơi cư trú của người nhận hoặc người được nhận là cha, mẹ, con (Điều 24)

- Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con gồm:

+ Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con theo mẫu quy định

+ Chứng cứ chứng minh quan hệ cha con, mẹ con

+ Khi đăng ký cha, mẹ, con các bên phải có mặt (các bên có nghĩa là người nhận, người được nhận)

Như vậy, nếu không có tranh chấp thì thẩm quyết giải quyết việc nhận cha, mẹ, con là của Ủy ban nhân dân hay của Tòa án nhân dân phụ thuộc vào người nhận và người được nhận còn sống hay đã chết. Nếu người nhận và được người nhận còn sống thì thẩm quyền thuộc về Ủy ban nhân dân. Nếu người nhận hoặc người được nhận đã chết thì thẩm quyền giải quyết thuộc về Tòa án nhân dân./.

PHÒNG TƯ PHÁP THỊ XÃ CAI LẬY

Cỡ chữ
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Videos Videos

Danh sách album Danh sách album

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 9
  Tổng lượt truy cập: 1623504