Truy cập nội dung luôn
 

Chào mừng bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Chi tiết tin


TX Cai Lậy bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh đối tượng 4 lớp 1 năm 2017
08/07/2017

          Ngày 06/7/2017, Hội đồng giáo dục Quốc phòng – An ninh phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã Cai Lậy tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh đối tượng 4 lớp 1 năm 2017 cho 131 học viên là cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và các xã - phường trên địa bàn thị xã.

TX Cai Lậy bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh đối tượng 4 lớp 1 năm 2017

 

        Qua 4 ngày tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên được học tập, nghiên cứu các chuyên đề gồm: đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về quốc phòng-an ninh; hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam và nội dung cơ bản của các luật về quốc phòng - an ninh.

        Kết thúc khóa học, 131 học viên đủ điều kiện viết bài thu hoạch. Kết quả, 100%  học viên điều đạt yêu cầu và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học trong đó có 20 học viên đạt giỏi.

        Lớp bồi dưỡng nhằm trang bị cho các học viên đối tượng 4 nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự, an toàn, xã hội trong tình hình mới./.

                                                                            Tấn Cường

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Videos Videos

Danh sách album Danh sách album

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 132
  Tổng lượt truy cập: 1605526