Truy cập nội dung luôn
 

Chào mừng bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Chi tiết tin


TX Cai Lậy triển khai Luật tín ngưỡng tôn giáo, Luật đấu giá tài sản và Nghị định 159/2016/NĐ-CP của Chính phủ
14/07/2017

          Ngày 13/7/2017, UBND thị xã Cai Lậy tổ chức hội nghị triển khai Luật Tín ngưỡng tôn giáo, Luật đấu giá tài sản và Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cho trên 100 đại biểu các cơ quan, ban ngành đoàn thể, thành viên hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, công chức văn phòng thống kê (phụ trách công tác tôn giáo), tư pháp-hộ tịch của 16 xã-phường.

TX Cai Lậy triển khai Luật tín ngưỡng tôn giáo, Luật đấu giá tài sản và Nghị định 159/2016/NĐ-CP của Chính phủ

Ảnh: Hội nghị triển khai Luật

        Luật tín ngưỡng, tôn giáo đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 18/11/2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 với 9 chương, 8 mục, 68 điều quy định về quyền tự do, tín ngưỡng tôn giáo, hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo, tổ chức tôn giáo, quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo.

        Luật đấu giá tài sản đảm bảo tính minh bạch khách quan trong đấu giá tài sản, xác định rõ trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan tránh gây thất thoát cho tài sản nhà nước. Luật đấu giá tài sản gồm 8 chương, 81 điều quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá tài sản, đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản, xử lý vi phạm, hủy kết quả đấu giá tài sản, bồi thường thiệt hại, quản lý nhà nước về đấu giá tài sản. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2017.

         Nghị định 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân. Nghị định này quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn và cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước.

         Việc triển khai các văn bản luật sẽ giúp các cơ quan, ban ngành nâng cao hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, chính sách về tôn giáo góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự, xã hội./.

Phương Tuyền

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Videos Videos

Danh sách album Danh sách album

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 8
  Hôm nay: 109
  Tổng lượt truy cập: 1617480