Truy cập nội dung luôn
 

Chào mừng bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Chi tiết tin


TX Cai Lậy: Đẩy mạnh thực hiện xây dựng nông thôn mới
09/06/2017

         Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, các cấp, các ngành ở thị xã Cai Lậy đã huy động mọi nguồn lực và cả hệ thống chính trị đồng thời phát huy tốt nội lực của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới.

TX Cai Lậy: Đẩy mạnh thực hiện xây dựng nông thôn mới

Ảnh minh họa

       Nhờ đó, việc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã Cai Lậy đã đạt được nhiều kết quả tích cực, từng bước thay đổi bộ mặt nông thôn. Các tiêu chí như giao thông, hộ nghèo, văn hóa... đều được ban chỉ đạo triển khai theo hình thức dân chủ, công khai, từ đó làm căn cứ chỉ đạo, từng bước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, dân chủ bàn bạc công khai mọi việc theo tinh thần "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra", tạo sự đồng thuận trong cán bộ, nhân dân.

        Ban chỉ đạo nông thôn mới các cấp thường xuyên phát động phong trào thi đua, thông tin nêu gương gia đình tiêu biểu trong việc tích cực tham gia hiến đất, hiến công chung tay xây dựng các tiêu chí nông thôn mới. Tiêu biểu nhất cho phong trào là xã Mỹ Phước Tây - xã đầu tiên của thị xã Cai Lậy ra mắt xã nông thôn mới vào cuối năm 2016.

        Bên cạnh đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tập trung chỉ đạo, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa cũng như lợi ích của chương trình xây dựng nông thôn mới mang lại để huy động sức dân. Chú trọng hoàn thiện các tiêu chí có tính khả thi, từ đó đặt ra mục tiêu phấn đấu hàng năm. Các tiêu chí như: hệ thống chính trị vững mạnh, y tế và hộ nghèo được ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tiếp tục lập phương án, cùng nhân dân nỗ lực thực hiện.

        Năm 2016, thị xã Cai Lậy đã đầu tư hàng chục tỷ đồng xây dựng phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, thực hiện hàng trăm công trình; trong đó, thi công 24 công trình giao thông, kinh phí trên 13,7 tỷ đồng; 31 công trình thủy lợi, trên 9 tỷ đồng, 72 tuyến trung thế và hạ thế điện; xây dựng 2 công trình trường học, 44,9 tỷ đồng; 06 công trình cơ sở vật chất văn hóa, với vốn đầu tư hơn 9 tỷ đồng. Ngoài ra, từ các nguồn vốn khác huy động được, các xã đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, tổ chức dạy nghề lao động nông thôn, tổ chức sản xuất, xây dựng hệ thống chính trị, an ninh trật tự xã hội ở cơ sở, lập đồ án qui hoạch, tập huấn, tuyên truyền xây dựng nông thôn mới,...

         Đến nay, thị xã có 1 xã đạt chuẩn và ra mắt xã nông thôn mới: Mỹ Phước Tây; 1 xã đạt 13 tiêu chí là Long Khánh, 2 xã đạt 10 tiêu chí: Thanh Hòa và Tân Phú, các xã còn lại đạt từ 6 - 8 tiêu chí. UBND thị xã đã kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới ở các xã và phân công các thành viên Ban chỉ đạo phụ trách từng tiêu chí cụ thể, phấn đấu cuối năm 2017, xã Thanh Hòa và Long Khánh đạt bộ tiêu chí quốc gia và ra mắt xã nông thôn mới.

      Theo Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thị xã Cai Lậy, một trong những nhiệm vụ trọng tâm hiện nay của thị xã là chuyển dịch cơ cấu phát triển kinh tế, không ngừng nâng cao thu nhập cho người dân. Trong đó, chú trọng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, có hiệu quả kinh tế cao, tăng cường công tác khuyến nông, đẩy nhanh nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn, giải quyết việc làm cho người lao động. Tạo chuyển biến rõ nét về vệ sinh, cảnh quan môi trường nông thôn theo hướng xanh - sạch - đẹp, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xây dựng nông thôn mới.

        Đồng thời, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí của các xã đã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới. Công tác đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả và an sinh xã hội được chú trọng trong chính sách phát triển kinh tế - xã hội của thị xã, góp phần xây dựng các xã đạt chuẩn nông thôn mới và phường đạt chuẩn văn minh đô thị giai đoạn 2016-2020./.

                                                                                       Thảo Quyên

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Videos Videos

Danh sách album Danh sách album

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 132
  Tổng lượt truy cập: 1605526