Truy cập nội dung luôn
 

Chào mừng bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Chi tiết tin


Tập huấn nghiệp vụ Bí thư Chi đoàn ấp – khu phố năm 2017
2017-07-17 00:00:00.0

          Trong 2 ngày 17 và 18/7/2017, Ban Thường vụ Thị Đoàn Cai Lậy kết hợp Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã Cai Lậy tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho 80 Bí thư Chi đoàn ấp – khu phố năm 2017.

Tập huấn nghiệp vụ Bí thư Chi đoàn ấp – khu phố năm 2017

Ảnh Bí thư chi đoàn ấp - khu phố dự tập huấn          

        Nội dung tập huấn gồm: Quán triệt 6 chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho cán bộ đoàn cơ sở; Nghị quyết Đại hội Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị xã Cai Lậy lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2017 – 2022; Kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn; Triển khai các phong trào cuộc vận động lớn của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Sinh hoạt chuyên đề nâng cao nhận thức đoàn viên, thanh niên về các vấn đề đối ngoại, Quốc tế và Hội nhập Quốc tế.

        Qua tập huấn, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng hoạt động Đoàn – Hội – Đội cho Bí thư Chi đoàn ấp – khu phố, trao đổi kinh nghiệm những mô hình hoạt động có hiệu quả trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của tuổi trẻ, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng theo con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Bác Hồ đã chọn, góp phần vì Mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”./.

                                                         Nguyễn Bảy 

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Videos Videos

Danh sách album Danh sách album

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 317
  Tổng lượt truy cập: 1596081