Truy cập nội dung luôn
 

Chào mừng bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Chi tiết tinThanh Hòa: Phát huy vai trò gia đình văn hóa trong xây dựng nông thôn mới
23/06/2017

         Xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn đề phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống, vật chất và tinh thần người dân nông thôn, là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị. Đồng thời, đây là cuộc vận động rộng rải, thu hút các nguồn nhân lực trong toàn xã hội cùng tham gia, trong đó, cấp ủy Đảng, Chính quyền cơ sở đóng vai trò lãnh đạo, điều hành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, nông dân vừa là chủ thể thực hiện, vừa là đối tượng thụ hưởng thành quả đạt được. Trong những năm qua, gia đình văn hóa trên địa bàn xã Thanh Hòa, thị xã Cai Lậy luôn tích cực đi đầu trong việc cùng Chính quyền xây dựng nông thôn mới.

Thanh Hòa: Phát huy vai trò gia đình văn hóa trong xây dựng nông thôn mới

         Từ ngàn xưa, gia đình luôn có vị trí quan trọng trong đời sống xã hội, sau khi có Nghị quyết TW 5 khóa VIII về “ Xây dựng nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc”, thì cuộc vận động xây dựng gia đình văn hóa tiếp tục là cuộc vận động quan trọng và là nền tảng của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

         Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, phong trào xây dựng gia đình văn hóa ở xã Thanh Hòa đến nay, toàn xã có 1.477gia đình văn hóa /1.540 số gia đình trên toàn xã, đạt tỷ lệ 95,91%. Các gia đình văn hóa của xã đã đi đầu trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần to lớn vào sự phát triển chung của xã nhà trong thời gian qua.

        Cái gốc của nông thôn mới là phải huy động được sức dân theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” trên cơ sở nội lực của người dân và cộng đồng là chính. Phát huy vai trò chủ thể của mình, người dân trong xã tích cực đóng góp công sức, tiền của để xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn, kênh mương, cầu cống để phục vụ sản xuất và sinh hoạt cộng đồng, cải tạo cổng ngõ, tường rào, khuôn viên nhà ở, trong cây xanh, hoa kiểng để tạo cảnh quan sạch đẹp, đầu tư cho hoạt động sản xuất nông nghiệp, các ngành nghề, dịch vụ để tăng thu nhập cho gia đình và góp phần xây dựng nông thôn mới,... Đặc biệt, các gia đình trong xã thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, nề nếp, ông bà, cha mẹ gương mẫu, con cháu thảo hiền, đoàn kết tương trợ xóm giềng hưởng ứng phong trào đền ơn đáp nghĩa, cuộc vận động “ Ngày vì người nghèo”.

         Ông Nguyễn Văn Đấu, Chủ tịch UBND xã Thanh Hòa cho biết: “ Có thể nói, phong trào xây dựng gia đình văn hóa ở xã Thanh Hòa trong thời gian qua đã đạt được nhiều hiệu quả xã hội to lớn, làm nền tảng vững chắc cho việc triển khai thực hiện thắng lợi các nội dung trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cũng như các phong trào cách mạng khác tại địa phương”.

        Được biết, đến nay xã Thanh Hòa đạt 10/19 tiêu chí của Bộ quốc gia xây dựng nông thôn mới gồm: Quy hoạch; Giao thông; Thủy lợi; Trường học; Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; Thông tin và truyền thông; Hộ nghèo; Tỷ lệ lao động có việc làm; Y tế; Văn hóa.  Đảng ủy, Chính quyền và nhân dân xã Thanh Hòa phấn đấu đạt các tiêu chí còn lại để cho ra mắt xã Thanh Hòa ra mắt xã nông thôn mới vào cuối năm 2017.

         Với những nỗ lực, đồng lòng từ các cấp ủy Đảng, Chính quyền và sự đóng góp không nhỏ của các gia đình văn hóa sẽ giúp cho địa phương sớm hoàn thiện các tiêu chí, thực hiện thành công chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới./.

                                                                        Hữu Phước


THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Videos Videos

Danh sách album Danh sách album

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 7
  Tổng lượt truy cập: 1623180