Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Chi tiết tin

Cỡ chữ
Thi đua dạy tốt, học tốt theo lời Bác
10/10/2017

          Trên cơ sở nhận thức được Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  là bước tiến về lý luận và thực tiễn trong chỉ đạo học tập và làm theo Bác trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân của Đảng, ngành Giáo dục thị xã Cai Lậy đang nỗ lực tạo chuyển biến tích cực về tư tưởng đạo đức, lối sống văn hóa, phong cách, tác phong làm việc đối với mỗi nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, người học để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Thi đua dạy tốt, học tốt theo lời Bác

 

         Sau quá trình vận dụng sáng tạo lời dạy của Bác: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt” vào công tác quản lý, giảng dạy và học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, gắn với các cuộc vận động, các phong trào của ngành: “Dạy tốt – Học tốt”, “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”; “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Xây dựng gia đình nhà giáo văn hóa”; “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”,… đã mang lại hiệu quả thiết thực trong giáo dục lý tưởng sống cho thế hệ trẻ, nâng cao ý thức tự giác học tập, tinh thần đoàn kết trong cán bộ trong đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức, học sinh, đáp ứng ngày càng tốt hơn những yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm của ngành.

          Đặc biệt, nêu cao tinh thần tự giác thể hiện trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, nhiều đồng chí cán bộ quản lý đã tự giác trong học tập, trong thực hiện các nội dung “làm theo”. Từ đó, ý thức chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của Ngành; tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao; sự tận tụy; thái độ phục vụ, phong cách làm việc, năng lực lãnh đạo, điều hành công tác; ý thức phấn đấu khắc phục các khuyết điểm, hạn chế; ý thức đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí… của đội ngũ không ngừng được nâng lên, thật sự trở thành tấm gương cho giáo viên, học sinh noi theo.  

           Tại trường THCS Mai Thị Út (xã Mỹ Phước Tây), Chi bộ kết hợp cùng Ban giám hiệu nhà trường kết hợp chỉ đạo đồng bộ, xây dựng, bổ sung tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, người lao động và bình xét thi đua khen thưởng hàng năm dựa trên kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Để hưởng ứng thực hiện, các thầy, cô giáo thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, vận dụng đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học; phát huy tính tích cực của học sinh; tăng cường các hoạt động trải nghiệm trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh theo đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”. Tính đến cuối năm học 2016-2017, toàn trường có 44/69 cán bộ giáo viên đạt trình độ trên chuẩn (còn lại đều đạt chuẩn), 4 giáo viên giỏi cấp tỉnh, nhiều 20 giáo viên giỏi cấp thị xã đã và đang là nhân tố quan trọng góp phần cho sự thành công trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi văn hóa và phong trào các cấp.

         Trường Mầm non 3 tháng 2 - thị xã Cai Lậy có 68 cán bộ giáo viên, trong đó có 64 giáo viên nữ, thông qua công tác Nữ công mà trọng tâm là phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” đã góp phần nâng cao nhận thức cho nữ cán bộ, giáo viên thực hiện tốt “Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020” và thể hiện cao nhất tài năng, vẻ đẹp trí tuệ, cũng như sự tự tin, sáng tạo và tâm huyết vì sự nghiệp trồng người; đồng thời tiếp tục nỗ lực rèn mình về tứ đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” để xứng tầm với thời cuộc.

         Với 970 Lao động tiên tiến, 75 Chiến sĩ thi đua cơ sở vừa được UBND thị xã Cai Lậy khen thưởng; 7 tập thể Lao động xuất sắc được UBND tỉnh Tiền Giang khen thưởng; bên cạnh những đơn vị sắp được nhận Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo… là những thành tích khẳng định và động viên toàn ngành tiếp tục không ngừng phấn đấu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo. Trong đó có nhiệm vụ gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ; hoàn thành và vượt các chỉ tiêu được giao, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế./.

NGUYỄN THỊ MƠ

Cỡ chữ
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Videos Videos

Danh sách album Danh sách album

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 0
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 1623566