Truy cập nội dung luôn
 

Chào mừng bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Chi tiết tin


Thị xã Cai Lậy kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017 ở các xã - phường
13/09/2017

          Từ ngày 05/9 đến ngày 12/9/2017, Đoàn kiểm tra liên ngành thị xã Cai Lậy tổ chức kiểm tra công tác Cải cách hành chính và Văn thư, lưu trữ ở 16 xã – phường trên địa bàn thị xã Cai Lậy năm 2017.

Thị xã Cai Lậy kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017 ở các xã - phường

Ảnh: Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tại phường 5

        Nội dung kiểm tra gồm: Tình hình giải quyết thủ tục hành chính và sử dụng thời giờ làm việc; Các tiêu chí thi đua của chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính”; Công tác Văn thư, lưu trữ năm 2017.  Đại diện lãnh đạo UBND các xã - phường báo cáo tóm tắt công tác Cải cách hành chính và Văn thư, lưu trữ năm 2017, nêu lên những đề xuất kiến nghị trong thời gian tới…. Mục đích của việc kiểm tra, nhằm kịp thời đánh giá, rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại, hạn chế về tình hình thực hiện công tác Cải cách hành chính và Văn thư, lưu trữ, giúp UBND các xã - phường thực hiện đúng các quy định của pháp luật về công tác Cải cách hành chính và Văn thư, lưu trữ năm 2017.

         Công tác kiểm tra, đánh giá được đảm bảo tính trung thực, khách quan, phản ánh đầy đủ, kịp thời kết quả kiểm tra, tham mưu UBND thị xã Cai Lậy chỉ đạo, điều hành công tác Cải cách hành chính và Văn thư, lưu trữ năm 2017 ở các xã – phường đạt kết quả cao./..

 

                                                  Nguyễn Bảy 

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Videos Videos

Danh sách album Danh sách album

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 212
  Tổng lượt truy cập: 1605233