Truy cập nội dung luôn
 

Chào mừng bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Chi tiết tinThị xã Cai Lậy tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2 năm 2017
03/07/2017

          Ngày 30/6/2016, Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế tỉnh kết hợp Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế thị xã Cai Lậy chọn phường 1, tổ chức lễ ra quân tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2, năm 2017.

Thị xã Cai Lậy tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2 năm 2017

Ảnh phát động ra quân tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2            

        Cuộc tổng điều tra kinh tế giai đoạn 1: Từ ngày 1/3 – 30/5/2017, thu thập thông tin khối doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp cơ bản hoàn thành theo kế hoạch đề ra, Ban chỉ đạo tỉnh đã thu thập 100% phiếu điều tra từ các huyện, thành thị. Cuộc tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2: Từ 1/7 – 30/7/2017, thu thập thông tin khối kinh doanh cá thể và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Theo thống kê, thị xã Cai Lậy có 8.254 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và 60 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng được điều tra kinh tế.

          Tại buổi lễ phát động, Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2 của tỉnh, thị xã và phường 1, yêu cầu các Tổ trưởng và điều tra viên, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được tập huấn, hướng dẫn và phân công, tiến hành thu thập thông tin cho cuộc điều tra kinh tế giai đoạn 2, tại các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng được nhanh, gọn, chính xác, nâng cao tinh thần trách nhiệm, trung thực, khách quan; Cục thống kê, Ban chỉ đạo các xã - phường, phải triển khai thật tốt kế hoạch tổng điều tra, tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời khắc phục những khó khăn vướng mắc trong quá trình điều tra, ghi nhận và đề nghị khen thưởng những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc sau khi kết thúc cuộc tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2 trên địa bàn thị xã Cai Lậy, góp phần tích cực cho việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã Cai Lậy nói riêng, tỉnh Tiền Giang và cả nước nói chung.

Ảnh các điều tra viên thu thập thông tin

           Sau buổi lễ ra quân phát động, các Tổ trưởng và điều tra viên phường 1 đến các hộ sản xuất, kinh doanh cá thể thu thập thông tin tổng điều tra kinh tế trên địa bàn phường giai đoạn 2. Nhìn chung công tác tổng điều tra, thu thập thập tin tại các hộ sản xuất, kinh doanh cá thể được tiến hành thuận lợi, nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, người dân đã tích cực cung cấp thông tin cho cuộc tổng điều tra kinh tế trên địa bàn./..

 

                                     Nguyễn Bảy


THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Videos Videos

Danh sách album Danh sách album

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 7
  Tổng lượt truy cập: 1623180