Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Chi tiết tin

Cỡ chữ
Thị xã Cai Lậy tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa VIII)
21/09/2017

          Ngày 19/9/2017, Thị ủy Cai Lậy tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Nghị Quyết Trung Ương 3 ( Khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; triển khai Quy định 89-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương quy định khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và các kế hoạch của Thị Ủy thực hiện Nghị Quyết Trung Ương 5 (khóa XII).

Thị xã Cai Lậy tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa VIII)

 

          Thực hiện nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII), Thị ủy Cai Lậy tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo đối với công tác cán bộ, đổi mới tư duy và cách làm trong quy hoạch cán bộ theo nguyên tắc tập trung dân chủ; bảo đảm vai trò lãnh đạo của cấp ủy với phát huy trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị nhất là người đứng đầu. Công tác cán bộ luôn bám sát quan điểm đổi mới của Đảng, nhiệm vụ chính trị của địa phương với yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ mới; quán triệt và triển khai nghiêm túc các văn bản của Trung ương, của tỉnh.

         Toàn thị xã Cai Lậy hiện có 1.759 cán bộ, công chức, viên chức trong đó, cán bộ công chức cấp thị xã 135 đồng chí, cấp xã là 335. Sau hơn 3 năm thành lập, Ban Thường vụ Thị Ủy đã cử 749 lượt cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ… Kết hợp hài hòa giữa nhiệm vụ lãnh đạo của Đảng và quản lý điều hành của Nhà nước, thị xã Cai Lậy có 9/16 xã phường thực hiện mô hình Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND cấp xã, có 1 xã thực hiện Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã. Công tác đào tạo luôn gắn với công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ, hơn 3 năm qua, thực hiện điều động 87 cán bộ, phân công 23 cán bộ, thuyên chuyển 1 cán bộ, thống nhất với ngành dọc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu bổ nhiệm, ứng cử 56 cán bộ, tuyển dụng 8 cán bộ. Hàng năm, đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo có 40,23% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 59,34% hoàn thành tốt nhiệm vụ.

           Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về một số khó khăn, nguyên nhân và giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ trong giai đoạn tiếp theo. Triển khai quy định số 89 của Ban Chấp hành Trung ương quy định khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Đồng thời, triển khai kế hoạch số 43, 44 của Thị ủy Cai Lậy thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, 11-NQ/TW ngày 3/6/2017 tại hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trong của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa./.

                                                          Phương Tuyền

Cỡ chữ
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Videos Videos

Danh sách album Danh sách album

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 1623551