Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Chi tiết tin

Cỡ chữ
Thị xã Cai Lậy triển khai Bộ Luật hình sự, Luật du lịch và Luật tiếp cận thông tin
22/01/2018

         Ngày 19/01/2017, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thị xã Cai Lậy tổ chức Hội nghị triển khai Bộ Luật hình sự, Luật du lịch và Luật tiếp cận thông tin. Trên 100 đại biểu địa diện lãnh đạo thị xã, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thị xã Cai Lậy và các xã – phường tham dự.

Thị xã Cai Lậy triển khai Bộ Luật hình sự, Luật du lịch và Luật tiếp cận thông tin

Ảnh Đại biểu tham dự hội nghị

          Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH, Quốc hội khóa XIII đã được sửa đổi, bổ sung một số Điều theo Luật số 12/2017/QH, Quốc hội khóa XIV, sau đây gọi là (Bộ Luật hình sự năm 2015) sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018. Luật du lịch có 9 chương, 78 Điều, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV kỳ họp thứ 3, thông qua ngày 19/6/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018. Luật tiếp cận thông tin có 5 chương, 37 Điều, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 11, thông qua ngày 06/4/2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018. Đây là những văn bản quy phạm pháp luật quan trọng, sẽ được triển khai sâu rộng trong toàn thể cán bộ công chức và nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, góp phần bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân, đấu tranh phòng chống tội phạm, đưa hoạt động quản lý du lịch đi vào nề nếp, bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân, góp phần đưa pháp luật đi vào cuộc sống./..

                                                     Nguyễn Bảy

Cỡ chữ
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Videos Videos

Danh sách album Danh sách album

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 3
  Tổng lượt truy cập: 1623488