Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Chi tiết tin

Cỡ chữ
Thị xã Cai Lậy triển khai Nghị định 97
12/10/2017

         Ngày 12/10/2017, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thị xã Cai Lậy tổ chức hội nghị triển khai Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 81/2013/ NĐ-CP quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính. Trên 120 đại biểu đại diện lãnh đạo cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các Đội nghiệp vụ Công an thị xã, Chủ tịch UBND, Công chức Tư pháp hộ tịch, Địa chính xây dựng, Văn hóa xã hội và trưởng Công an các xã - phường tham dự.

Thị xã Cai Lậy triển khai Nghị định 97

 

        Nghị định số 97/2017/NĐ- CP của Chính phủ sữa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 8/2013/ NĐ-CP, có 3 Chương, 34 Điều, quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính. Nghị định 97/2017/NĐ- CP có hiệu lực thi hành từ ngày 5/10/2017. Tại hội nghị, các đại biểu còn được hướng dẫn thành lập các Quyết định xử lý vi phạm hành chính và ghi chép các biểu mẫu biên bản xử lý vi phạm hành chính.

        Qua đó, giúp cán bộ chuyên môn xử lý vụ việc vi phạm hành chính, chính xác theo qui định của pháp luật trong quá trình thực thi công vụ. Nghị định số 97/2017/NĐ- CP sẽ được triển khai trong toàn thể cán bộ công chức và nhân dân, góp phần đưa pháp luật đi vào cuộc sống./.. 

                                          Nguyễn Bảy – Tấn Cường

Cỡ chữ
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Videos Videos

Danh sách album Danh sách album

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 3
  Tổng lượt truy cập: 1623488