Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Chi tiết tin

Cỡ chữ
Thị xã Cai Lậy triển khai văn bản luật
20/12/2017

         Ngày 19/12/2017, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thị xã Cai Lậy tổ chức hội nghị triển khai Luật trợ giúp pháp lý và Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước. 142 đại biểu đại diện lãnh đạo các Phòng, Ban, Ngành, Đoàn thể thị xã, Công an nhân dân, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự, báo cáo viên và thành viên Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật thị xã và ngành chức năng của các xã – phường tham dự.  

Thị xã Cai Lậy triển khai văn bản luật

Ảnh. Hội nghị triển khai văn bản luật

        Luật trợ giúp pháp lý đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20/6/2017, có 8 Chương, 48 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018. Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3, thông qua ngày 20/6/2017, có 9 Chương, 78 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2018. Đây là 2 văn bản quy phạm pháp luật quan trọng của Nhà nước, sẽ được triển khai, tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể cán bộ công chức và nhân dân, góp phần đưa pháp luật đi vào cuộc sống./..  

 

                                              Nguyễn Bảy – Tấn Cường 

Cỡ chữ
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Videos Videos

Danh sách album Danh sách album

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 3
  Tổng lượt truy cập: 1623488