Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Chi tiết tin

Cỡ chữ
UBND thị xã Cai Lậy triển khai Nghị định số 88/2017/NĐ-CP và Nghị định 101/2017/NĐ-CP của Chính Phủ
06/12/2017

          Ngày 04/12/2017, Ủy ban nhân dân thị xã Cai Lậy tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Nghị định số 88/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/06/2015 của Chính Phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/09/2017 của Chính Phủ về đào tạo cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thị xã Cai Lậy.

UBND thị xã Cai Lậy triển khai Nghị định số 88/2017/NĐ-CP và Nghị định 101/2017/NĐ-CP của Chính Phủ

 

         Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/07/2017 sửa đổi, bổ sung khoản 2 điều 5 về thời điểm đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức được tiến hành trong tháng 12 hàng năm; đối với đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và một số lĩnh vực khác có thời điểm kết thúc năm công tác trước tháng 12 hàng năm, thời điểm đánh giá, phân loại công chức, viên chức do người đứng đầu quyết định. Và sửa đổi, bổ sung một số điểm khoản điều của Nghị định, Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2017.

          Dịp này, UBND thị xã Cai Lậy triển khai nội dung cơ bản của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính Phủ về điều kiện đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học gồm các đối tượng cán bộ, công chức cấp xã là người dân tộc thiểu số hoặc công tác tại các xã miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ, công vụ tại cơ quan, đơn vị sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 2 lần thời gian đào tạo. Nghị định này quy định về nội dung, chương trình, hình thức, quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Nghị định này, thay thế Nghị định số 18/2010/NĐ-CP  ngày 05/3/2010  của Chính Phủ về đào tạo bồi dưỡng công chức và có hiệu lực thi hành từ ngày 21/10/2017./.

                                                                             Phương Tuyền

Cỡ chữ
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Videos Videos

Danh sách album Danh sách album

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 3
  Tổng lượt truy cập: 1623488