Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Chi tiết tin

Cỡ chữ
Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong xây dựng nông thôn mới
29/08/2017

           Thực hiện các tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, thời gian qua Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên thị xã Cai Lậy đã có nhiều nỗ lực trong công tác tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia đóng góp kinh phí và ngày công lao động, góp phần cùng với địa phương hoàn thiện 19 tiêu chí Quốc gia về xây dựng xã nông thôn mới giai đoạn 2015-2020. Để hiểu rõ vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong công tác tuyên truyền vận động. Sau đây chúng tôi có cuộc phỏng vấn với ông Lê Văn Đức, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc - thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thị xã Cai Lậy.

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong xây dựng nông thôn mới

​          Phóng viên: Xin ông cho biết vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong việc tuyên truyền vận động xây dựng nông thôn mới.

          Ông Lê Văn Đức: Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ hết sức quan trọng của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương không những góp phần xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế gắn với xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Nhận thức được tầm quan trọng trong công tác xây dựng xã nông thôn mới, thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể từ thị xã đến xã-phường không ngừng phấn đấu trong công tác vận động tuyên truyền các hội viên, đoàn thể và nhân dân tham gia xây dựng xã nông thôn mới, không những góp phần xây dựng nông thôn mới mà còn cũng cố về mặt tổ chức hội, thay đổi phương thức hoạt động, sinh hoạt, thống nhất về tư tưởng. Với vai trò, nhiệm vụ trong công tác tuyên truyền vận động, giúp nhân dân hiểu rõ về chủ trương của Đảng và nhà nước về xây dựng nông thôn mới, để nhân dân và hội viên nhận thức, hiểu rõ về lợi ích thiết thực, thu hút đông đảo nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới và xây dựng tổ chức hội, đoàn thể ngày càng vững mạnh.

          Thời gian qua Mặt trận và các đoàn thể đã tận dụng và phát huy lợi thế trong vận dụng thực hiện quy chế dân chủ theo phương châm: “Dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra”, trong sinh hoạt chi, tổ hội lòng ghép tuyên truyền đến tất cả hội viên và nhân dân về 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới để hội viên và nhân dân tiếp thu, thực hiện các phong trào do mặt trận và đoàn thể phát động việc nào cần làm trước, làm sau theo kế hoạch của Ban chỉ đạo xây dựng  nông thôn mới, nhờ làm được điều đó khi chính quyền đề ra những kế hoạch vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thôn nông thôn được hội viên và nhân dân tích cực tham gia…

          Để đạt được kết quả theo kế hoạch của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới  đề ra,  Mặt trận và đoàn thể triển khai và tuyên truyền đến tất cả đoàn viên hội viên và  nhân dân qua công tác vận động tuyên truyền có hàng trăm hộ dân tự nguyện hiến hàng ngàn m2 đất để làm đường giao thông nông thôn, tự nguyện trồng cây xanh, làm hàng rào, cột cờ, đèn đường, xây dựng hố xí hợp vệ sinh. Tuy nhiên để sự tin tưởng của hội viên và nhân dân đối với vai trò của Mặt trận và đoàn thể trong việc phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn, Măt trận và các đoàn thể liên kết với các ngân hàng kịp thời giải ngân các nguồn vốn giúp hội viên và những hộ nghèo có được nguồn vốn để đầu tư sản xuất, chăn nuôi, mua bán nhỏ, phối kết hợp với các ngành chuyên môn hỗ trợ mở lớp dạy nghề cho lao động nhàn rỗi tại địa phương.

            Sau 3 năm kể từ khi thành lập thị xã đến nay, Mặt trận Tổ quốc thị xã và cơ sở đã vận động các tổ chức và cá nhân đóng góp ủng hộ quỹ vì người nghèo được trên 4,5 tỷ đồng, xây dựng 155 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình thương cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở, góp phần thực hiện tốt tiêu chí về nhà ở và chính sách an sinh xã hội ở địa phương.

           Ngoài những kết quả đạt được trong việc vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn, bên cạnh đó Mặt trận và đoàn thể còn vận động tuyên truyền hội viên và nhân dân về 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, mà đặc biệt là tiêu chí về môi trường, xây dựng nhà ở nông thôn và giáo dục, đây là những tiêu chí luôn gần gủi với nhân dân, chính nhân dân là người thực hiện với những việc làm thường xuyên như: vệ sinh cảnh quan, môi trường theo các tuyến đường dal, xung quanh nhà cửa, vườn, trồng thêm các loại cây xanh, hoa, kiểng, chung tay góp sức, góp tiền và đất… cùng nhà nước xây dựng các công trình phục vụ dân sinh với phương châm: “ Nhà nước và nhân dân cùng làm”.

           Nhìn chung, qua công tác vận động, tuyên truyền đến nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới của cả hệ thống chính trị đã thể hiện được vai trò của mình, bên cạnh đó vai trò của Mặt trận và đoàn thể là hết sức quan trọng thể hiện được vai trò luôn nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của nhân dân, từ đó nói rõ hơn ý nghĩa, yêu cầu của công tác xây dựng xã nông thôn mới, mang lại lợi ích thiết thực trong đời sống xã hội của người dân, nếu một khi người dân đã nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới thì tất yếu sẽ mang lại thành công sớm hơn so kế hoạch đề ra

           Phóng viên: Qua tuyên truyền vận động bên cạnh những thuận lợi Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên gặp những khó khăn nào? Biện pháp tháo gỡ ra sao thưa ông?

          Ông Lê Văn Đức: Trong thời gian qua, hoạt động của Mặt trận, đoàn thể trong quá  trình xây dựng nông thôn mới vẫn còn những hạn chế. Công tác phối hợp, tuyên truyền, vận động nhân dân chưa chặt chẽ và còn mang tính hình thức. Việc triển khai xây dựng kế hoạch nhiều nơi còn lúng túng. Việc lồng ghép thực hiện cuộc vận động  Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh” chưa rõ nét. Hoạt động giám sát quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới hiệu quả chưa cao. . .

            Trước hết, Công tác tuyên truyền về chương trình Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng nông thôn mới trong hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên cần được đẩy mạnh thực hiện sâu rộng, luôn xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị.  Mặt trận Tổ quốc cũng không nằm ngoài hệ thống đó. Công tác tuyên truyền phải thực hiện thường xuyên. Hình thức tuyên truyền cần phong phú, đa dạng. Thông qua hoạt động tuyên truyền kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân cũng như những vấn đề nhân dân chưa thông suốt trong việc thực hiện chủ trương này. Mục đích cuối cùng của công tác tuyên truyền là tạo sự đồng thuận trong nhân dân về nhận thức để thực hiện tốt mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

          Thứ hai: Mỗi cán bộ cần nhận biết rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới. Cần làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống để nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ Mặt trận. Giáo dục cán bộ Mặt trận đoàn thể thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu trong thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới, phát hiện, bồi dưỡng những cán bộ Mặt trận cấp cơ sở có kinh nghiệm phát triển kinh tế, nhiệt tình, có trách nhiệm với quê hương để nhân điển hình, nêu gương cho nhân dân noi theo. Tổ chức các đợt tập huấn cho cán bộ mặt trận. Nội dung  tập huấn nên chú trọng về Tổng quan về Chương trình xây dựng Nông thôn mới; các chủ trương, chính sách của Đảng về xây dựng Nông thôn mới; kỹ năng chuyển tải bộ tiêu chí.

          T hứ ba: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Mặt trận Tổ quốc trong việc thực hiện quy hoạch xây dựng, vấn đề thu chi tài chính, đền bù giải phóng mặt bằng, sự đóng góp của nhân dân, bảo đảm công khai minh bạch. Coi trọng việc giám sát của Ban thanh tra nhân dân, phát hiện những sai sót để chấn chỉnh kịp thời. Kiện toàn Ban giám sát đầu tư của cộng đồng theo hướng chú trọng năng lực của các thành viên. 

          Thứ tư: Để thực hiện có hiệu quả  Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Mặt trận cần chủ động phối hợp với ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới và các tổ chức thành viên đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” theo hướng thực chất, cụ thể như xây dựng các danh hiệu nông thôn, nhân rộng mô hình sản xuất kinh doanh giỏi, chăm lo gia đình chính sách. Cần được xác định đây là  một trong những giải pháp quan trọng, lâu dài nhằm phát huy được sức mạnh của các tầng lớp nhân dân trong tham gia xây dựng nông thôn mới. Bởi đây chính là sự kết hợp hài hòa giữa xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế với xã hội, phát triển sản xuất với việc chăm lo đời sống văn hóa tinh thần, thực hiện tốt các chính sách xã hội, y tế, giáo dục, văn hóa, thể dục – thể thao; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

         Thứ năm: Vào dịp sơ kết 6 tháng, tổng kết năm, cùng với sơ kết, tổng kết công tác Mặt trận nói chung, cần sơ kết, tổng kết việc Mặt trận tham gia xây dựng nông thôn mới, rút kinh nghiệm các xã làm điểm, làm rõ vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc phối hợp với chính quyền, chỉ đạo thực hiện những vấn đề trọng tâm, như xây dựng kết cấu hạ tầng, vấn đề huy động và sử dụng vốn xây dựng... Mỗi vấn đề đều đánh giá làm rõ kết quả, rút kinh nghiệm và đề ra kế hoạch thực hiện các bước tiếp theo.

          Phóng viên: Xin cám ơn./.  

                                                                                                                                    Thảo Quyên

Cỡ chữ
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Videos Videos

Danh sách album Danh sách album

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 9
  Tổng lượt truy cập: 1623504