Truy cập nội dung luôn
 

Chào mừng bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Chi tiết tinXã Long Khánh thực hiện tốt qui chế dân chủ trong xây dựng nông thôn mới
22/06/2017

         Thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới, thời gian qua Đảng ủy xã Long Khánh thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở theo phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” đồng thời phát huy sức mạnh cả hệ thống chính trị, góp phần hoàn thiện các tiêu chí xã nông thôn mới vào cuối năm 2017. Sau đây chúng tôi có cuộc phỏng vấn với ông Bạch Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy-Trưởng ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia xã Long Khánh giai đoạn 2016-2020.

Xã Long Khánh thực hiện tốt qui chế dân chủ trong xây dựng nông thôn mới

        Phóng viên: Thưa ông thời gian qua Đảng ủy xã Long Khánh thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hệ thống chính trị, góp phần thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới. Ông có thể chia sẻ 1 số kinh nghiệm này như thế nào?

         Ông Bạch Văn Dũng: Sau khi có chủ trương của Thị ủy Cai Lậy về xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt là ra mắt trong năm 2017, mới đây Đảng ủy xã đã ra Nghị quyết số 25-NQ/ĐU ngày 03/01/2017 về việc lãnh đạo xây dựng nông thôn mới xã Long Khánh.

         Đảng ủy chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể trong hệ thống chính trị của xã tập trung công tác tuyên truyền những chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, những mục tiêu của chương trình xây dựng nông thôn mới và vai trò của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Nhằm giúp người dân xác định được lợi ích, trách nhiệm và khơi dậy tiềm năng nội lực cộng đồng dân cư trong việc tham gia đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng ở địa phương, tổ chức và phát triển sản xuất làm thay đổi bộ mặt nông thôn và nâng dần đời sống vật chất tinh thần cho người dân trên địa bàn xã.

         Để đạt được những nhiệm vụ trên cần sự đồng thuận, thống nhất của người dân. Trong đó việc thực hiện quy chế dân chủ là khâu quyết định trong việc thực hiện mọi chủ trương của Đảng trong xây dựng nông thôn mới. Những việc cần đưa ra dân bàn bạc, lấy ý kiến đều được thực hiện theo đúng pháp lệnh thực hiện quy chế dân chủ như: Lấy ý kiến đóng góp về đề án, đồ án quy hoạch nông thôn mới. Các công trình đầu tư cơ sở hạ tầng, đường giao thông đều được đưa ra dân công khai; quy mô, nguồn vốn, mức đóng góp, vận động hiến đất, nhân dân trực tiếp bàn bạc và đi đến thống nhất, tổ chức giám sát trong quá trình thi công và bảo quản sau khi đưa vào sử dụng. Thực hiện quy chế dân chủ trong việc xây dựng quy ước ấp, bình xét gia đình văn hoá, bình xét hộ nghèo. Nhờ được thông tin đầy đủ, được tham gia bàn bạc dân chủ, người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm cùng tham gia đóng góp ngày công, kinh phí, hiến đất, cây trái, hoa màu, tham gia đóng góp kinh phí xây dựng cổng an ninh trật tự, xây dựng các tuyến đường, đèn, cột cờ…

         Phóng viên: Còn việc phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới như thế nào? Thưa ông!

        Ông Bạch Văn Dũng: Về vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Đa số người dân sau khi được tiếp thu các chủ trương đều đồng thuận và thống nhất cao, xác định người dân là người trực tiếp hưởng lợi từ chương trình xây dựng nông thôn mới và khi thực hiện hoàn thành các tiêu chí sẽ thay đổi bộ mặt nông thôn, đời sống người dân ngày càng được nâng lên nên đã tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phát huy vai trò là chủ thể bằng những việc làm thiết thực là nhân tố quyết định giúp địa phương đạt được những mục tiêu theo lộ trình xây dựng nông thôn mới.

         Tuy nhiên, cũng còn một bộ phận người dân xem việc xây dựng nông thôn mới là một dự án đầu tư từ cấp trên có tư tưởng ỷ lại, trông chờ chưa phát huy tiềm năng và nội lực của cộng đồng. Công tác tuyên truyền về các chủ trương, chính sách chưa đi vào chiều sâu, chưa tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ.

          Để khắc phục những hạn chế trên, hướng tới Đảng ủy sẽ ban hành nhiều chủ trương, quán triệt trong cả hệ thống chính trị về những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện để đạt được các tiêu chí theo lộ trình đã đăng ký hàng năm. Trong đó, tập trung vào công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và hành động của người dân, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Kịp thời khen thưởng và biểu dương những tập thể và cá nhân có thành tích trong việc thực hiện chương trình.

         Phóng viên: Năm 2017, xã Long Khánh được thị xã Cai Lậy chọn xây dựng nông thôn mới. Theo ông từ nay đến cuối năm xã có những giải pháp gì để hoàn thiện các tiêu chí còn lại và ra mắt xã nông thôn mới?

         Ông Bạch Văn Dũng: Thực hiện theo đề án được duyệt và được sự quan tâm hỗ trợ của các cấp, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận  của nhân dân. Đến giờ xã đã đạt 12/19 tiêu chí xã nông thôn mới. Hướng tới Đảng ủy tập trung chỉ đạo mọi nguồn lực, phân công cán bộ phụ trách từng tiêu chí, định kỳ hàng tháng họp báo cáo tiến độ thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra. Vận động nhân dân tích cực hường ứng tham gia xây dựng nông thôn mới để hoàn thiện các tiêu chí còn lại là: Tiêu chí quy hoạch; Tiêu chí điện; Tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa; Tiêu chí nhà ở và dân cư; Tiêu chí tổ chức sản xuất; Tiêu chí mội trường và an toàn thực phẩm và Tiêu chí hệ thống tổ chức chính trị và tiếp cận pháp luật. Phấn đấu đến tháng 10 năm 2017 sẽ hoàn thành và ra mắt xã nông thôn mới đúng theo Nghị quyết của Thị ủy đề ra.

         Phóng viên: Xin cám ơn ông./.

                                                                     Thảo Quyên


THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Videos Videos

Danh sách album Danh sách album

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 7
  Tổng lượt truy cập: 1623180