Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Chi tiết tin

Cỡ chữ
Xã Mỹ Phước Tây giữ vững phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
13/09/2017

Nằm về phía bắc thị xã Cai Lậy, xã Mỹ Phước Tây có đường tỉnh lộ 865, 868 và huyện lộ đi qua. Đây là điều kiện thuận lợi cho các loại tội phạm hoạt động. Trước tình hình đó, Công an xã đề ra nhiều kế hoạch và giải pháp để tấn công, trấn áp các loại tội phạm, giữ vững xã an toàn về an ninh trật tự. Để hiểu rõ vấn đề này chúng tôi có cuộc phỏng vấn với ông Nguyễn Văn Hết Trưởng Công an xã Mỹ Phước Tây, thành viên ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã.

Xã Mỹ Phước Tây giữ vững phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Phóng viên: Thưa ông được biết trước đây tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã Mỹ Phước Tây khá phức tạp. Qua các biện pháp đấu tranh phòng chống tình hình an ninh trật tự được ổn định và giữ vững. Xin ông cho biết một số giải pháp để đạt được kết quả nêu trên.

Ông Nguyễn Văn Hết: Do địa bàn xã Mỹ Phước Tây có đường tỉnh lộ 865, 868 đi qua trung tâm xã. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội ở địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi tình hình an ninh trật tự diễn ra rất phức tạp nhất là tình hình trộm cắp, cướp giật và các loại tệ nạn như: Đá gà, đánh bài...

Trước tình hình trên, ngay từ đầu năm Công an xã tham mưu cho Đảng ủy xây dựng Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn xã đồng thời phối hợp với Mặt trận, các ngành đoàn thể và ban lãnh đạo các ấp tổ chức họp dân tuyên truyền, phát động nhân dân đề cao cảnh giác phòng chống các loại tội phạm, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó Công an xã cũng thường xuyên phối hợp với lực lượng Quân sự tổ chức tuần tra, kiểm soát hàng đêm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Qua tuần tra chúng tôi phát hiện và xử lý vi phạm hành chính nhiều vụ về hành vi đánh bạc... đồng thời kết hợp với Công an cấp trên đưa ra xử lý hành chính một số trường hợp đá gà, đánh bài. Sau khi tổ chức thực hiện nhờ sự quan tâm lãnh chỉ đạo trực tiếp của Cấp ủy – Chính quyền, sự phối hợp nhịp nhàng của Mặt trận, đoàn thể và ban lãnh đạo ấp cũng như sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân đến nay đã đạt được hiệu quả, góp phần cùng Công an xã đảm bảo tình hình an ninh trật tự ở khu vực này.

Phóng viên:  Để giữ vững phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững xã nông thôn mới. Thời gian tới Công an xã Mỹ Phước Tây đề ra những giải pháp nào.

Ông Nguyễn Văn Hết: Để giữ vững phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững xã nông thôn mới, thời gian tới Công an xã đề ra những giải pháp sau:

- Công an xã tham mưu tốt cho Đảng ủy, Chính quyền để tập hợp và phát huy cả hệ thống chính trị trong công tác giữ gìn an ninh trật tự. Về nội dung phải xác định phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là nhiệm vụ quan trọng để giữ gìn an ninh trật tự, phong trào này là một hình thức hoạt động tự giác, có tổ chức của đông đảo nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, nhằm bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tài sản Nhà nước, tính mạng và tài sản nhân dân. Đó là một bộ phận của phong trào cách mạng, là hình thức cơ bản để tập hợp và phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên lĩnh vực bảo vệ an ninh trật tự. Để giữ vững và phát huy có hiệu quả phong trào này, thời gian tới Công an xã đề ra các biện pháp như:

1. Trước hết là phải quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị 09 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”. Phải thấm nhuần sâu sắc quan điểm của nhân dân, phải lấy dân làm gốc thực hiện các quan điểm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

2. Thường xuyên tổ chức diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân, từng bước củng cố lực lượng Công an xã ngày càng tinh nhuệ, công tác đạt hiệu quả cao hơn, Công an xã luôn luôn học tập theo điều Bác Hồ dạy trao dồi kiến thức, nâng cao bản lĩnh chính trị, có tư tưởng vững vàng luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tuyên truyền cho nhân dân biết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là một trong những phong trào cách mạng phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân, tăng cường mối quan hệ giữa lực lượng công an với các cơ quan, ban ngành đoàn thể và nhân dân. phát huy truyền thống yêu nước của nhân dân để phòng ngừa, đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn hoạt động của tội phạm. Vận động tích cực toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác và đấu tranh với các loại tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội, tham gia quản lý, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ những người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư. Phát động toàn dân tích cực tham gia các tổ chức quần chúng hoạt động như tự quản, tự phòng, tự bảo vệ.

3. Tổ chức tốt ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm gắn kết tình cảm sâu sắc hơn giữa Công an xã và nhân dân để phát huy tính tự giác bảo quản tài sản của mình là chính đồng thời mạnh dạng tố giác các loại tội phạm để xử lý kịp thời không để tình hình phức tạp.

Đó là các biện pháp mà Công an xã Mỹ Phước Tây đề ra trong thời gian tới để tổ chức thực hiện, nhằm giữ vững và phát huy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội ở xã nhà. Đồng thời giữ vững tiêu chí số 19 trong bộ tiêu chí của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Phóng viên: Xin cám ơn ông./.

                                                                             Thảo Quyên

Cỡ chữ
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Videos Videos

Danh sách album Danh sách album

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 5
  Tổng lượt truy cập: 1623486