Truy cập nội dung luôn
 

Thực hiện "5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế " để giữ cho bạn, gia đình và cộng đồng trước đại dịch Covid-19 

Chi tiết tin

Ban Tuyên giáo Thị ủy sơ kết 6 tháng đầu năm 2021
31/07/2021

​        Chiều ngày 30/7/2021, Ban Tuyên giáo Thị ủy Cai Lậy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.  Hội nghị kết nối trực tuyến từ điểm cầu chính Phòng họp số 3 Văn phòng Thị ủy đến  điểm cầu các xã, phường và ban ngành, đoàn thể thị xã.

Ban Tuyên giáo Thị ủy sơ kết 6 tháng đầu năm 2021

Điểm Cầu chính Phòng họp số 3 Văn phòng Thị ủy

        Trong 6 tháng đầu năm 2021 Ban Tuyên giáo Thị ủy đã bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban thường vụ Thị ủy Cai Lậy và tình hình thực tiễn của địa phương đặc biệt trong tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, chủ động tham mưu cấp ủy về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, văn hóa, khoa giáo, giáo dục lý luận chính trị và lịch sử Đảng, góp phần ổn định tư tưởng trong các tầng lớp nhân dân. Nổi bật là: công tác tuyên truyền phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức học tập, triển khai thực hiện, kiểm tra và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; tổ chức học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII;  đấu tranh kịp thời, hiệu quả các hoạt động phát tán các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước...Đồng thời thông qua các điểm cầu trực tuyến, đại biểu đã báo cáo tham luận những kết quả của ngành Tuyên giáo toàn thị xã nói chung, của các địa phương, đơn vị nói riêng trong thời gian  qua; rút ra bài học kinh nghiệm, những việc đã, đang và chưa làm được, qua đó tìm giải pháp tháo gỡ hạn chế và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thực hiện thời gian tới.

         Nhiệm vụ đề ra trong thời gian tới, ngành Tuyên giáo tiếp tục tham mưu cho cấp ủy Đảng các cấp tổ chức học tập, triển khai đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác tuyên truyền; khoa giáo; biên soạn lịch sử; thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo... Tham mưu thực hiện có hiệu quả các chương trình, quy chế phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan. Tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch; nắm bắt và kịp thời tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo giải quyết các vấn đề dư luận quan tâm./.

 Huy Thái

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Videos tuyên truyền PL Videos tuyên truyền PL

Danh sách album Danh sách album

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 5
  Hôm nay: 720
  Tổng lượt truy cập: 2439330