Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Chi tiết tin

Ban Tuyên giáo Thị ủy và Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM thị xã Cai Lậy ký kết quy chế phối hợp công tác
17/01/2020

          ​Ngày 15/01/2020, Ban Tuyên Giáo Thị ủy Cai Lậy và Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM thị xã Cai Lậy tổ chức ký kết quy chế phối hợp công tác tư tưởng của Đoàn và công tác Tuyên giáo giai đoạn 2020-2025.

Ban Tuyên giáo Thị ủy và Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM thị xã Cai Lậy ký kết quy chế phối hợp công tác

 

        Nhằm nâng cao hiệu quả công tác Tuyên giáo và công tác tư tưởng của Đoàn trong giai đoạn cách mạng hiện nay; tạo sự chủ động trong công tác và sự thống nhất cao trong chỉ đạo, triển khai các nội dung liên quan trực tiếp đến hai cơ quan. Phát huy tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi trong việc thực hiện công tác tuyên giáo. Phối hợp chặt chẽ trong nghiên cứu, tham mưu, đề xuất và triển khai thực hiện công tác tuyên giáo nói chung, công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đoàn viên, thanh thiếu nhi trên địa bàn thị xã; thực hiện các chương trình hành động của Thị ủy thực hiện nghị quyết Trung ương trên lĩnh vực tư tưởng, tuyên giáo góp phần triển khai, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong thời gian tới. Đồng thời, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa Ban Tuyên giáo Thị ủy và Thị Đoàn, Ban Tuyên giáo và Đoàn thanh niên các xã – phường trong việc chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tạo sự chuyển biến về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống của thế hệ trẻ./.

                                                                   Phương Tuyền

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Videos Videos

Danh sách album Danh sách album

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 513
  Tổng lượt truy cập: 1841751