Truy cập nội dung luôn
 

Thực hiện "5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế " để giữ cho bạn, gia đình và cộng đồng trước đại dịch Covid-19 

Chi tiết tin

Báo cáo hằng năm về phòng chống tham nhũng
01/01/2018

Báo cáo hằng năm về phòng chống tham nhũng

* NĂM 2021

1. Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2021 trên địa bàn thị xã Cai Lậy

* NĂM 2020

1. Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng quý I/2020

2. Báo cáo phòng chống tham nhũng quý II/2020

3. Báo cáo công tác phòng chống thạm nhũng 6 tháng đầu năm 2020

4. Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2020 (phục vụ kỳ họp HĐND thị xã)

5. Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng quý III/2020

6. Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng quý IV/2020Biểu đính kèm

7. Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2020

8. Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng  năm 2020Phụ lục

9. Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng (phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm)

10. Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng (phục vụ kỳ họp thứ 10 của Quốc hội)

11. Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng (phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm)

12. Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng (phục vụ kỳ họp HĐND thị xã cuối năm)

13. Báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị

14. Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 50 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ án vụ việc tham nhũng

* CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2019

1. Báo cáo phòng chống tham nhũng  quý 1-2019

2. Báo cáo phòng chống tham nhũng quý 2-2019

3. Báo cáo phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2019

4. Báo cáo 166 về công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2019, phường hướng 6 tháng cuối năm (phục vụ kỳ họp HĐND thị xã)

5. Báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện Luật phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2019 (HĐND)

6. BC công tác phòng chông tham nhũng 6 tháng đàu năm 2019 (phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh)

7. Báo cáo phòng chông tham nhũng 9 tháng đầu năm 2019

8. Báo cáo phòng chống tham nhũng quý 3-2019

9. Báo cáo phòng chống tham nhũng năm 2019

10. Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2019, phường hướng năm 2020 (phục vụ  kỳ họp HĐND)

11. BC công tác phòng chống tham nhũng năm 2019, phương hướng 2020 (phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh)

* CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2018

1. Báo cáo phòng chống tham nhũng quý 1-2018

2. Báo cáo phòng chống tham nhũng quý 2-2018

3. Báo cáo phòng chống tham nhũng quý 3- 2018

4. Báo cáo phòng chống tham nhũng quý 4-2018

5. Báo cáo phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2018

6. Báo cáo phòng chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2018

7. Báo cáo phòng chống tham nhũng năm 2018

8. Báo cáo phòng chống tham nhũng phục vụ kỳ họp HĐND cuối năm

9. Báo cáo phòng chống tham nhũng phục vụ kỳ họp thứ 6 Quốc hội

10. Báo cáo minh bạch tài sản thu nhập năm 2017          (Biểu thống kê)

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Videos tuyên truyền PL Videos tuyên truyền PL

Danh sách album Danh sách album

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 421
  Tổng lượt truy cập: 2437864