Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Chi tiết tin

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thị xã
01/02/2018

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thị xã

I. Cơ cấu tổ chức

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thị xã Cai Lậy trực thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã; chịu sự quản lý và chỉ đạo Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã.

 1. Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thị xã do Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã đứng đầu.
 2. Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã cử công chức đến làm việc.
 3. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã cử công chức quản lý, vận hành trụ sở, trang thiết bị, máy móc, phần mềm ứng dụng, hệ thống mạng của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thị xã.
 4. Địa chỉ: Số 345, đường Mỹ Trang, Khu phố 1, Phường 4, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

STT

Họ và tên

Chức vụ

Lĩnh vực phụ trách

Điện thoại di dộng

1

Ngô Quốc Đạt

Tổ trưởng

 

0814734999

2

Phạm Thị Ngọc Diệp

CV Phòng TCKH

Đăng ký hộ kinh doanh, hợp tác xã

0362265344

3

Nguyễn Xuân Minh Duy

CV Phòng VHTT

Văn hóa, viễn thông

0936344465

4

Lý Quốc Huy

CV Phòng QLĐT

Xây dựng

0941235454

5

Nguyễn Hoàng Khanh

CV P. Tư pháp

Tư pháp, hộ tịch

0908942903

6

Mai Nhựt Đông

CV P. Tư pháp

Tư pháp, hộ tịch

0963781800

7

Nguyễn Hoàng Lộc

CV P. LĐTB&XH

Lao động TB, xã hội

0989260012

8

Lê  Đình Trạng

CV Phòng TNMT

Môt trường, Tài nguyên nước

0985169073

9

Lê Minh Trung

CV Phòng TNMT

Đất đai

036905486

10

Văn Công Rốt

CV Phòng Kinh tế

Lưu thông hàng hóa, LPG

0913779165

11

Phan Thị Minh Thoa

CV Phòng Kinh tế

An toàn thực phẩm 

0939643268

12

Võ Văn Bảy

CV P. Giáo dục & ĐT

Giáo dục, văn bằng chứng chỉ

0916212326

13

Lê Văn Thuận

CV Phòng Nội vụ

Thi đua khen thưởng, tôn giáo, hội, nội vụ

0986561017

14 Nguyễn Thị Thanh Tuyền CV Phòng VHTT Văn hóa, Viễn Thông 0941385841

15

Lê Trường Hải

CV Văn phòng

Quản trị mạng, kiểm soát TTHC

0919392054

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả có những nhiệm vụ sau đây:

 1. Công khai đầy đủ, kịp thời bằng phương tiện điện tử hoặc bằng văn bản danh Mục thủ tục hành chính được thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả; các nội dung thủ tục hành chính được công khai theo quy định của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ; hỗ trợ những trường hợp không có khả năng tiếp cận thủ tục hành chính được công khai bằng phương tiện điện tử;
 2. Hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính; tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính; giải quyết hoặc chuyển hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính; trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định;
 3. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để giải quyết, trả kết quả giải quyết cho tổ chức, cá nhân đối với trường hợp thủ tục hành chính yêu cầu giải quyết ngay trong ngày hoặc các thủ tục hành chính được giao hoặc ủy quyền cho công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết; hỗ trợ tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.
 4. Phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền và các cơ quan khác có liên quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.
 5. Tiếp nhận, xử lý hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân đối với cán bộ, công chức,  cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết, chuyển hồ sơ giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính;
 6. Tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thị xã.
 1. Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao theo quy định của pháp luật.
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Danh sách album Danh sách album

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 578
  Tổng lượt truy cập: 2209926