Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Chi tiết tin

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thị xã
01/02/2018

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thị xã

​I. Cơ cấu tổ chức

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thị xã Cai Lậy trực thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã; chịu sự quản lý và chỉ đạo Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã.

  1. Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thị xã do Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã đứng đầu.
  2. Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã cử công chức đến làm việc.
  3. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã cử công chức quản lý, vận hành trụ sở, trang thiết bị, máy móc, phần mềm ứng dụng, hệ thống mạng của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thị xã.

STT

Họ và tên

Chức danh

Điện thoại

Lĩnh vực công tác

1

Nguyễn Tấn Lợi

Tổ trưởng

0911224761

 

2

Phạm Thị Ngọc Diệp

Công chức

0362265344

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh; Đăng ký thành lập Hợp tác xã; nông nghiệp.

3

Lê Anh Khoa

Công chức

0937638012

Văn hóa cơ sở; Lễ hội; Viễn thông Internet; Xuất bản; thư viện.

4

Lý Quốc Huy

Công chức

0941235454

Xây dựng; quy hoạch xây dựng, hạ tầng kỹ thuật đô thị, đường bộ

5

Nguyễn Hoàng Khanh

Công chức

0908942903

Hộ tịch; Chứng thực; Bồi thường nhà nước; phổ biến giáo dục pháp luật.

6

Nguyễn Hoàng Lộc

Công chức

0989260012

Bảo trợ xã hội; an toàn lao động; bảo vệ trẻ em; quản lý lao động ngoài nước; Lao động tiền lương, người có công.

7

Lê Đình Trạng

Công chức

0985169073

Môi trường, tài nguyên nước

8

Văn Công Rốt

Công chức

0913779165

Cấp phép giấy bán rượu, thuốc lá, khí hóa lỏng LPG; Thủy lợi; Phát triển nông thôn; công nghiệp địa phương.

9

Võ Văn Bảy

Công chức

0916212326

Giáo dục và đào tạo, Văn bằng chứng chỉ

10

Nguyễn Thị Ngọc Yến

Công chức

0868937177

Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng

11

Dương Thị Hồng Nhung

Công chức

0346945817

Tôn giáo; Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; Thi đua khen thưởng; quản lý nhà nước về quỹ xã hội; Tổ chức hội.

12

Nguyễn Văn Minh

Công chức

0356651461

Hộ tịch

13

Thái Thành Nam

Công chức

0919754252

Đất đai

14

Lê Trường Hải

Quản trị mạng

0919392054

 

15 Phan Thị Minh Thoa Công chức 0939643268 Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản, an toàn thực phẩm

 

II. Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả có những nhiệm vụ sau đây:

  1. Công khai đầy đủ, kịp thời bằng phương tiện điện tử hoặc bằng văn bản danh Mục thủ tục hành chính được thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả; các nội dung thủ tục hành chính được công khai theo quy định của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ; hỗ trợ những trường hợp không có khả năng tiếp cận thủ tục hành chính được công khai bằng phương tiện điện tử;
  2. Hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính; tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính; giải quyết hoặc chuyển hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính; trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định;
  3. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để giải quyết, trả kết quả giải quyết cho tổ chức, cá nhân đối với trường hợp thủ tục hành chính yêu cầu giải quyết ngay trong ngày hoặc các thủ tục hành chính được giao hoặc ủy quyền cho công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết; hỗ trợ tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.
  4. Phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền và các cơ quan khác có liên quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.
  5. Tiếp nhận, xử lý hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân đối với cán bộ, công chức,  cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết, chuyển hồ sơ giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính;

       6. Tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thị xã.

  1. Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao theo quy định của pháp luật.
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Videos Videos

Danh sách album Danh sách album

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 4
  Hôm nay: 164
  Tổng lượt truy cập: 1950427