Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Chi tiết tin

Chi bộ Văn phòng Thị ủy Cai Lậy qua 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
09/10/2019

         Sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chi bộ Văn phòng Thị ủy Cai Lậy tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, chặt chẽ và đạt được những kết quả tích cực. Việc học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mọi hoạt động của cơ quan.

Chi bộ Văn phòng Thị ủy Cai Lậy qua 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

           Chi bộ Văn phòng Thị ủy Cai Lậy hiện có 10 đảng viên với chức năng tham mưu giúp Thị ủy mà trực tiếp là Ban Thường vụ, Thường trực Thị ủy tổ chức điều hành công việc lãnh đạo của Thị ủy, phối hợp, điều hòa hoạt động của các ban đảng phục vụ cho hoạt động chung của cấp ủy; tham mưu về tổ chức thực hiện các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong toàn thị xã; tổng hợp thông tin phục vụ sự lãnh đạo của Thị ủy... Thời gian qua, chi bộ và cơ quan Văn phòng Thị ủy đã bám sát Kế hoạch 22-KH/TU ngày 22/9/2016 của Ban Thường vụ Thị ủy về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế  hoạch số 27-KH/TU của Ban Thường vụ Thị ủy về tổ chức học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Công văn 378-CT/TU của Ban Thường vụ Thị ủy về sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị... thường xuyên quán triệt cho đảng viên, cán bộ công chức về các nội dung: nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ, thực hành nghiêm quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, thực hành tiết kiệm,  chống lãng phí trong chi tiêu hành chính, tài sản công, chống quan liêu, chống chủ nghĩa cá nhân, chống tham nhũng, cải cách thủ tục hành chính... Qua đó, mỗi đảng viên và cán bộ công chức đều viết bảng đăng ký và cam kết kế hoạch thực hiện chỉ thị, nghị quyết, qui định của Đảng; hàng tháng trong các cuộc họp của chi bộ, cơ quan đều có đánh giá, rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót. Kết quả thực hiện bước đầu đã có tác động tích cực trong việc rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm đối với công việc được giao.

           Xác định việc học và làm theo Bác từ những việc cụ thể hằng ngày sẽ mang lại hiệu quả thiết thực, chi bộ Văn phòng Thị ủy đã triển khai công tác này gắn đặc thù của Chi bộ như thực hành tiết kiệm điện nước, văn phòng phẩm, mua sắm trang thiết bị, thực hiện dân chủ, văn minh nơi công sở; quản lý, bảo vệ tốt tài chính, tài sản của cơ quan, không gây lãng phí, thất thoát.

          Song song với các hoạt động trên, với chức năng của mình, Văn phòng Thị ủy đã tham mưu kịp thời, có chất lượng, hiệu quả cho Thường trực Thị ủy xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình công tác của Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thị ủy trong tổng hợp, xây dựng các loại báo cáo, văn bản có chất lượng cho cấp ủy thị xã để đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo được kịp thời, có hiệu quả. Phối hợp chặt chẽ với các Ban Đảng Thị ủy, Văn phòng HĐND - UBND thị xã, các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Thị ủy, các phòng, ban, ngành, đoàn thể thị xã kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Thị ủy lãnh đạo, chỉ đạo điều hành nhiệm vụ chính trị của thị xã theo Chương trình làm việc hàng năm của Ban Thường vụ Thị ủy và những vấn đề phát sinh. Đồng thời, tham mưu việc triển khai, quán triệt, cụ thể hóa và sơ kết, tổng kết các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy theo từng lĩnh vực được kịp thời, sát tình hình thực tế của thị xã. Duy trì tốt công tác phối hợp, trao đổi thông tin, cung cấp thông tin kịp thời cho Ban Thường vụ, Thường trực Thị ủy, giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo điều hành các mặt công tác trên từng lĩnh vực đạt được nhiều kết quả tích cực. Xử lý, thẩm định các văn bản trình Thường trực, Ban Thường vụ Thị ủy. Công tác văn thư, lưu trữ có chuyển biến tích cực, văn bản được vào sổ theo dõi và quản lý trên phần mềm vi tính đúng quy trình quy định; hệ thống hồ sơ tài liệu cập nhật hàng ngày đầy đủ, kịp thời. Thanh, quyết toán các chế độ cho cấp ủy thị xã và cán bộ, công chức trong cơ quan luôn đảm bảo theo đúng quy định, kịp thời. Ngoài ra, thông qua các kênh thông tin của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các cơ quan, ban ngành, đơn vị, địa phương, kênh thông tin từ báo chí hay từ các báo cáo viên, cộng tác viên dự luận xã hội Thị ủy, để tiếp nhận thông tin chính xác, kịp thời tham mưu cho cấp ủy xử lý các vấn đề nổi cộm ở cơ sở.

          Chia sẻ về việc học và làm theo gương Bác của cơ quan, đồng chí Trần Kim Phượng – Bí thư chi bộ, Chánh Văn phòng Thị ủy Cai Lậy - cho biết: “Qua 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đảng viên, cán bộ, công chức trong chi bộ luôn có ý thức và thái độ tích cực trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó mỗi cá nhân tự giác trong việc tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất đạo đức; lối sống, phong cách và  lề lối làm việc có chuyển biến rõ rệt, tạo được sự đoàn kết thống nhất trong toàn cơ quan”.

          Từ khi thành lập đến nay, hàng năm, Chi bộ Văn phòng Thị ủy Cai Lậy đều được Ban Thường vụ Thị ủy công nhận danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”; tập thể Văn phòng Thị ủy liên tục được UBND tỉnh tặng bằng khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, nhiều cá nhân được tặng bằng khen của UBND tỉnh, chiến sĩ thi đua cơ sở; cơ quan Văn phòng Thị ủy giữ vững danh hiệu cơ quan văn hóa, cơ quan an toàn về an ninh trật tự, cơ quan an toàn về phòng cháy chữa cháy. Đặc biệt, năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trao bằng khen cho tập thể Văn phòng Thị ủy Cai Lậy có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Và mới đây, chi bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Cờ thi đua 5 năm liền đạt “Trong sạch, vững mạnh”./.

LÊ QUANG HUY

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Videos Videos

Danh sách album Danh sách album

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 362
  Tổng lượt truy cập: 1760173