Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Chi tiết tin

Cỡ chữ
Đảng bộ thị xã Cai Lậy với việc học tập và làm theo Bác
24/08/2015

    Qua triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng bộ thị xã Cai Lậy xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và nhân dân, là giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả bằng những việc làm thiết thực, gần gũi với đời sống, sinh hoạt hàng ngày của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Đảng bộ thị xã Cai Lậy với việc học tập và làm theo Bác

Ảnh: Khu vườn tình thương xã Thanh Hòa

Với mục tiêu làmcho toàn Đảng, toàn dân nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị tolớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ Thịủy Cai Lậy ban hành kế hoạch thực hiện đồng thời chỉ đạo Ban Tuyên giáo xâydựng các văn bản hướng dẫn triển khai học tập chuyên đề năm 2014 “ Nêu cao tinhthần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”, tổ chức sinhhoạt di chúc của Bác và chuyên đề năm 2015 “ Trung thực, trách nhiệm, gắn bóvới nhân dân, đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”. Trên cơ sở đó cácChi, Đảng bộ trực thuộc, Mặt trận và các đòan thể tổ chức cho cán bộ, đảngviên, đòan viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân học tập nội dung các chuyênđề và các tác phẩm của Bác, trên 99% cán bộ, đảng viên tham gia học tập.

Qua học tập 100%cán bộ, đảng viên đăng ký việc làm theo, rèn luyện đạo đức, lối sống, nếp sốngtrong sạch, lành mạnh, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Tổchức cơ sở đảng, cơ quan xây dựng chuẩn mực với nội dung phù hợp tình hình thựctế địa phương, nhắc nhở cán bộ, đảng viên công nhân viên chức tự giác thực hiệncác chuẩn mực đạo đức theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, tập thể vàcá nhân cán bộ, đảng viên mạnh dạn nhìn nhận những thiếu sót, khuyết điểm, rasức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, đoàn kết tốt nội bộ, thực hiện thắnglợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Hàng năm có trên 85%cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trên98% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tậpvà làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW củaBộ Chính trị, các Chi, Đảng bộ cơ sở chủ động rà soát các chuẩn mực đạo đứctheo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được xây dựng để bổsung phù hợp với nhiệm vụ và tình hình thực tế.

Cụ thể hóa cácchuẩn mực đạo đức gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (KhóaXI)  “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và quy định vềnhững điều đảng viên không được làm, để cán bộ, đảng viên đăng ký phấn đấu thựchiện kết hợp với sự giám sát của Chi ủy, Đảng ủy cơ sở.

Việc thực hiệntrách nhiệm nêu gương ở hầu hết các Chi, Đảng bộ cơ sở và các đoàn thể quầnchúng từng bước đi vào nề nếp, lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân. Đa số cánhân, tập thể và cán bộ chủ chốt nêu cao ý thức, xác định rõ trách nhiệm đểhoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Việc sửa đổi lề lối làm việc theo hướng nângcao chất lượng và hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thựchành tiết kiệm được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực như tiết kiệmđiện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng xe… dần dần trở thành thói quen.

Bằng nhiều hìnhthức phong phú, đa dạng, các Chi, Đảng bộ đưa nội dung học tập và làm theo tưtưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt của Chi bộ, cơ quan,công đoàn, chi đoàn… gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các chương trình, kếhoạch, phong trào thi đua đang được triển khai thực hiện và gắn với chức tráchnhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên. Điển hìnhnhư Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã với mô hình “ Hũ gạo tình thương”, “ Tiết kiệmtrong sử dụng điện, nước”, “ Nuôi heo đất”. Đoàn Thanh niên thực hiện chươngtrình “ Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, “ Xây dựng văn minh đôthị”, “ Tuyến đường thanh niên tự quản”. Mô hình “ Khu vườn tình thương ở xãThanh Hòa” và “ Ánh sáng đèn đường ở các xã-phường”…

          Tiếptục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn vớithực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI trong thời gian tới ông Phạm VănVạn, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy cho biết:

“Ban tuyên giáolàm tốt công tác tham mưu cho Thị ủy, tiếp tục khẳng định ý nghĩa, tầm quantrọng của việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ chính trị để mỗi cá nhân nhậnthức rõ việc học tập và làm theo gương Bác là một chủ trương của Đảng, vừa lànhiệm vụ cơ bản, lâu dài, công việc thường xuyên hàng ngày, gắn với trách nhiệmmỗi cán bộ, đảng viên. Cụ thể chủ đề năm 2015 gắn với thực hiện Nghị quyết Trungương 4, khóa XI, đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trongtình hình mới, tập trung vào những nhiệm vụ cụ thể, hướng về cơ sở giải quyếttốt những bức xúc nhân dân. Triển khai tốt 8 nội dung của Chỉ thị 03-CT/TW phùhợp từng cơ quan, đơn vị và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên nhất là ngườiđứng đầu cơ quan. Tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời biểu dương khen thưởngtập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ chính trịđồng thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế“.

Qua 4 năm học tậpvà làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh xuất hiện ngàycàng nhiều cá nhân, hộ gia đình hiến đất xây dựng nông thôn mới…và đạt danh hiệunông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Có 2 tập thể, 2 cá nhân được khenthưởng cấp tỉnh và 4 tập thể, 9 cá nhân khen thưởng cấp thị xã.

Việc bình xét tậpthể, cá nhân có thành tích tốt để biểu dương, khen thưởng được thực hiện dânchủ, đúng quy trình; tập thể và cá nhân được biểu dương khen thưởng thật sự lànhững gương điển hình xuất sắc, có những việc làm thiết thực, hiệu quả trongviệc làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác./.

                                                         

                                                                                      Thảo Quyên

Cỡ chữ
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Videos Videos

Danh sách album Danh sách album

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 0
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 1623566